Annonsørinnhold

Det juridiske fakultets nye fakultetsbygg Domus Juridica på Tullinløkka. Trikken stopper rett utenfor. I forgrunnen ser vi litt av selve løkkeområdet, som var en parkeringsplass i store deler av forrige århundre og er i ferd med å bli en park og fredelig oase hvor studenter og andre kan slappe av. Foto: Olav Helland
Det juridiske fakultets nye fakultetsbygg Domus Juridica på Tullinløkka. Trikken stopper rett utenfor. I forgrunnen ser vi litt av selve løkkeområdet, som var en parkeringsplass i store deler av forrige århundre og er i ferd med å bli en park og fredelig oase hvor studenter og andre kan slappe av. Foto: Olav Helland

Det juridiske fakultet har fått et nytt hjem på Tullinløkka. Domus Juridica skal leve i minst 200 år

Det juridiske fakultet har fått et nytt og fremtidsrettet universitetsbygg, og samlet fakultetets mange leieforhold i ett bygg i Oslo sentrum: Domus Juridica. -- Bygget skal kunne stå bra i 200 år.

Publisert

— Det har vært utrolig spennende å jobbe med dette prosjektet, for det har vært så mange involverte. Det har vært et overordnet mål at bygget skal kunne stå bra i 200 år, og det er det ikke så ofte du som arkitekt får som bestilling! Og det krever noe av alle sammen, sier administrerende direktør i Mad arkitekter, Nicolai Riise.

Det nye universitetsbygget i Kristian Augusts gate 17 gir 4000 studenter og ansatte en bedre hverdag i et bygg med topp moderne undervisningsrom og andre læringsarenaer. Rom og funksjoner er utformet for å støtte opp om fremtidsrettede læringsformer som aktiviserer studentene i større grad enn før.

Medlemmer av Det juridiske fakultets studentorkester kaster parykkene på den offisielle åpningen av Domus Juridica 16. januar. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Medlemmer av Det juridiske fakultets studentorkester kaster parykkene på den offisielle åpningen av Domus Juridica 16. januar. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

— Når studentene tok hele Domus Juridica i bruk 6. januar, var det en glede å se hvordan det kom til live. Vi mener at dette huset gir et mye bedre tilbud til studentene. Domus Juridica åpner for å kunne tilby mer varierte undervisningsformer og mer samarbeid mellom studentene, sier Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet.

— Bedre læringsmiljø

Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet, foran et av kunstverkene i Domus Juridica. Foto: Olav Helland
Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet, foran et av kunstverkene i Domus Juridica. Foto: Olav Helland

Det nye fakultetsbygget, som er tegnet av Mad arkitekter og realisert av Universitetet i Oslo (UiO) og Entra i samarbeid med mange andre aktører, har kort avstand til de historiske universitetsbygningene ved Karl Johans gate. Disse skal også fortsatt brukes av Det juridiske fakultet. Domus Juridica skal videreføre og forsterke UiOs allerede over 200 år lange historie i sentrum.

— Vi får samlet fakultetets virksomheter. Tidligere har vi hatt ulike tjenester spredd på flere bygg i byen. For eksempel de tre bygningene rundt Universitetsplassen, det vi kaller Domus Nova ved St. Olavs plass som huset både studenter og vitenskapelig ansatte, samt Cort Adelers gate, sier dekanen.

— Nå får vi samlet alt rundt området Tullinløkka og Universitetsplassen, på hver side av løkka. Det studentene i alle fall måtte gå noen hundre meter til før, får de nå en etasje opp. Studentene får stort sett ett bygg å forholde seg til, sier hun.

Fra venstre: Nicolai Riise, administrerende direktør i Mad arkitekter, Sonja Horn, adminstrerende direktør i Entra, og Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet, i den monumentale trappa i Domus Juridica. Det nye fakultetsbygget er tegnet av Mad arkitekter og realisert av Universitetet i Oslo og Entra i samarbeid med mange andre aktører. Foto: Olav Helland
Fra venstre: Nicolai Riise, administrerende direktør i Mad arkitekter, Sonja Horn, adminstrerende direktør i Entra, og Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet, i den monumentale trappa i Domus Juridica. Det nye fakultetsbygget er tegnet av Mad arkitekter og realisert av Universitetet i Oslo og Entra i samarbeid med mange andre aktører. Foto: Olav Helland

Alle tjenester på ett sted

Domus Juridica har blant annet kollokviesofaer, kollokvierom, saler og auditorier som er utformet for å oppfordre til tettere kommunikasjon studentene imellom, og mellom studentene og fakultetets ansatte.

— Ambisjonen er å endre hvordan studentene lærer juss. Juss har tradisjonelt handlet veldig mye om forelesninger og selvstudium. Vi ønsker å videreutvikle studiet og tilby andre og mer varierte læringsformer, sier Hennum.

Kollokviesofaer i Domus Juridica. Foto: Olav Helland
Kollokviesofaer i Domus Juridica. Foto: Olav Helland

— Når det gjelder arkitekturen konstaterer jeg at dette bygget har gjort noe med oss som jobber her, og med dialogen mellom studentene, lærerne og de andre ansatte. Det er et bygg som innbyr til dialog og kommunikasjon, sier hun.

Andre tjenester er også samlet i bygget, inkludert studentinformasjon, bibliotek, IT-støtte og kantine. I tillegg har fakultetet mer plass å boltre seg på i eget hus. — Vi har hatt en situasjon hvor de største forelesningene ikke har hatt store nok saler, slik at vi har måttet leie saler hos andre. Nå får vi muligheten til å holde også de store forelesningene i eget hus, og det er en veldig fordel både for studenter og lærere, sier dekanen.

Fikk senter for fremragende utdanning

I desember fikk et senter på juridisk fakultet statusen Senter for fremragende utdanning, som tildeles av Direktoratet for kvalitet i utdanningen.

Deler av biblioteket inne på Domus Juridica, som allerede er tatt i bruk av studentene. Foto: Olav Helland
Deler av biblioteket inne på Domus Juridica, som allerede er tatt i bruk av studentene. Foto: Olav Helland

I tillegg til selve statusen innebærer dette at fakultetet får en betydelig pengesum over 10 år som de skal bruke på å utvikle jusstudiet med nye undervisnings-, lærings- og evalueringsformer.

— Domus Juridica har vært en viktig faktor i søknaden for å få et senter for fremragende utdanning. Vi vet at bygget var noe som den sakkyndige komiteen var veldig opptatt av når den besøkte oss. Dette bygget er en veldig viktig plattform for fremtidens juristutdanning, sier Hennum.

Fakultetets pressekontakt Steinar Hafto Myre roser samarbeidet som har ført frem til Domus Juridica. — Det har vært en veldig god og tett dialog mellom våre studenter og ansatte, og med Entra og Mad, som har gjort det mulig å finne gode løsninger i felleskap, sier han.

— Et mesterstykke av et bygg

Domus Juridica er et bygg som innbyr til dialog og kommunikasjon. Foto: Olav Helland
Domus Juridica er et bygg som innbyr til dialog og kommunikasjon. Foto: Olav Helland

— Tenk hva en slik bygning betyr for Oslo. Oslo har fått et mesterstykke av et bygg. At Universitetet styrker sin tilstedeværelse i sentrum og ikke konsentrerer alt på Blindern, tror jeg som arkitekt og byplanlegger er ekstremt viktig. Mennesker er formet av sine omgivelser, sier Nicolai Riise i Mad arkitekter.

— Den kunnskaps- og kulturaksen vi har her med universitetsbyggene og Karl Johan, Nasjonalteatret, biblioteket, Stortinget, Munch, barna som går i 17. mai-toget, da forstår man hvilke elementer som er viktige for oss. Vi er gode på demokrati her i Norge, og da er utdanning en av de viktigste byggesteinene i samfunnet og byen, sier han

Fakultetets pressekontakt Steinar Hafto Myre (midten), Sonja Horn, administrerende direktør i Entra (t.v.) og Nicolai Riise, administrerende direktør i Mad arkitekter, intervjues til denne saken inne på Domus Juridica. Foto: Olav Helland
Fakultetets pressekontakt Steinar Hafto Myre (midten), Sonja Horn, administrerende direktør i Entra (t.v.) og Nicolai Riise, administrerende direktør i Mad arkitekter, intervjues til denne saken inne på Domus Juridica. Foto: Olav Helland

— Også byplanmessig har Entra som gårdeier valgt å satse på et område som tidligere har vært litt sovende. Oslo har jo satset på fjordbyutvikling, så det at Entra har klart å flytte fokuset og gjøre dette til en attraktiv plass i Oslo by, tror jeg er større enn det mange tenker i årene som kommer, sier Riise.

Inviterer byen på besøk

Juridisk fakultet selv er opptatt av at Domus Juridica skal våre åpent og attraktivt for hele byen, og ikke bare for studentene. – Universitetet er opptatt av formidling, og dette vil være en formidlingsarena. Vi har begynt å kalle hjørnet til venstre når man kommer inn i bygget for Speaker’s Corner, sier dekan Ragnhild Hennum.

Nicolai Riise, administrerende direktør i Mad arkitekter, i et lystig øyeblikk inne på Domus Juridica. Foto: Olav Helland
Nicolai Riise, administrerende direktør i Mad arkitekter, i et lystig øyeblikk inne på Domus Juridica. Foto: Olav Helland

— Uansett når du kommer inn hit blir du møtt av noe eller noen, og dette er også en arena for faglige konferanser av interesse for byen. Så vi vil ha et samspill mellom sentrumsbyggene og kvartalet og det faglige, og vi håper jo at folk vil stikke innom fordi det ser spennende ut når vi har foredrag og møter som er interessante for et større publikum, sier hun.

Populært hos studentene

Hver detalj er nøye gjennomtenkt. Det store og flotte glassatriet bidrar til å optimalisere lysforholdene innendørs. Atriet og materialbruken både her og på fasaden har allerede fått mange gode tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og besøkende.

Det er ikke spesielt vanskelig å gjette hvor denne kantina holder til. Foto: Olav Helland
Det er ikke spesielt vanskelig å gjette hvor denne kantina holder til. Foto: Olav Helland

Fire kunstverk gjør omgivelsene ekstra inspirerende og interessante. Blant annet Steinar Haga Kristensens flotte «Et samfunnsornament», malt langs den 16 meter lange veggen man ser når man først entrer bygget, og Tiril Hasselknippes kunstinstallasjon inspirert av akvedukter som er suspendert i luften oppover etasjene.

Det var også sterke føringer fra riksantikvar på stein og farge på fasaden. Fasaden skulle tilpasses de historiske bygningene og ikke ta fokuset vekk fra dem. Entra, UiO og Mad satt sammen og stablet murstein på bordet, og en ung arkitekt fra Mad fant et «system» for teglsteinen som endte i to spesialstein som er designet og gir det spillet man ser i fasaden i dag.

— Veidekkes egne murerlag har håndgjort hele fasaden, og det har vært en kjempefin måte å få blåst liv i gamle håndverksfag på. Fasaden er et mesterstykke når du ser på detaljene, og ikke en av disse modulbaserte fasadene. Jobben har tatt 4-5 ganger lengre enn det som er vanlig i dag, forteller administrerende direktør i Entra, Sonja Horn.

Tullinkvartalet reiser seg

Domus Juridica har saler og auditorier som er utformet for å oppfordre til tettere kommunikasjon studentene imellom, og mellom studentene og fakultetets ansatte. Foto: Olav Helland
Domus Juridica har saler og auditorier som er utformet for å oppfordre til tettere kommunikasjon studentene imellom, og mellom studentene og fakultetets ansatte. Foto: Olav Helland

Domus Juridica er plassert i Tullinkvartalet, hvor Entra har flere store prosjekter på gang. Entras planer for kvartalet omfatter undervisningsbygg, kontorbygg og levende byrom med butikker, kulturaktiviteter og andre tilbud for befolkningen.

Entra jobber aktivt på Tullin for å støtte den såkalte campusstrategien for Oslo. Den har som formål å bygge bro for å koble byens kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og kommunal sektor tettere sammen. Det skal blant annet gjøre det lettere å koble studenter med praksisplasser.

Foto: Mad arkitekter / Kyrre Sundal
Foto: Mad arkitekter / Kyrre Sundal

I tillegg utfordret Plan- og bygningsetaten Entra med krav om åpenhet gjennom kvartalet. Den åpenheten bidrar til å invitere byen inn, og gir møteplasser på tvers av ulike behov og aktiviteter.

Steinar Haga Kristensens «Et samfunnsornament», malt langs den 16 meter lange veggen man ser når man først entrer bygget. Foto: Mad arkitekter / Kyrre Sundal
Steinar Haga Kristensens «Et samfunnsornament», malt langs den 16 meter lange veggen man ser når man først entrer bygget. Foto: Mad arkitekter / Kyrre Sundal
Tiril Hasselknippes kunstinstallasjon er inspirert av akvedukter, og er suspendert i luften oppover etasjene. Foto: Olav Helland
Tiril Hasselknippes kunstinstallasjon er inspirert av akvedukter, og er suspendert i luften oppover etasjene. Foto: Olav Helland

— Både for oss og Universitetet er det viktig at det blir et myldrende liv i kvartalet og området. Vi prøver å skape en miks av tilbud som gjør at folk får lyst til å stoppe opp her, sier administrerende direktør i Entra, Sonja Horn.

En smakebit finner man allerede i passasjen til høyre for inngangen til det juridiske fakultet, som foreløpig er en blindgate. Fra høsten 2021 blir det en åpen hovedgate gjennom hele kvartalet med flere ulike tilbud og en stor lysbasert kunstinstallasjon.

En ung arkitekt fra Mad fant et «system» for teglsteinen som endte i to spesialstein som er designet og gir det spillet man ser i fasaden i dag. Veidekkes egne murerlag har håndgjort hele fasaden, en jobb som tok 4-5 ganger så lang tid som det som er vanlig i dag. Foto: Mad arkitekter / Kyrre Sundal
En ung arkitekt fra Mad fant et «system» for teglsteinen som endte i to spesialstein som er designet og gir det spillet man ser i fasaden i dag. Veidekkes egne murerlag har håndgjort hele fasaden, en jobb som tok 4-5 ganger så lang tid som det som er vanlig i dag. Foto: Mad arkitekter / Kyrre Sundal

Allerede nå til våren åpner en restaurant i regi av Fursetgruppen, eieren av anerkjente steder som Ekebergrestauranten og Grand Café. Bokbutikken Akademika er også på vei.

En ny bydel

— Det er jo 4000 studenter og ansatte som kommer til her. Hele kvartalet er designet for at det skal tilføre nye kvaliteter, og da trengs mennesker som bruker byen, og studenter gjør det. Faktisk tenker jeg at det er undervurdert hvor viktig det er å ha studenter i sentrum, sier Horn.

— Det første UiO sa var at de ønsket å beholde studentene i sentrum, sier Riise i Mad. — Og det har vært en lang reise hit, men prosjektet har også hatt en utvikler i Entra som evner å se litt lengre enn bare til de neste månedene eller året, som tør å satse og ser verdien i det byplanmessige grepet. Det har vært fantastisk å jobbe med som arkitekt.

Her ser vi blant annet justisminister Jøran Kallmyr (t.v.) og Ragnhild Hennum (midten), dekan ved Det juridiske fakultet, på åpningen av Domus Juridica 16. januar. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Her ser vi blant annet justisminister Jøran Kallmyr (t.v.) og Ragnhild Hennum (midten), dekan ved Det juridiske fakultet, på åpningen av Domus Juridica 16. januar. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

— Domus Juridica er startskuddet for det nye Tullinkvartalet, og frem mot 2021 kommer det nye tilskudd hele tiden. Dette blir en ny bydel i sentrum, forteller Horn.

— Dette bygget, som vi formulerte som «en samlet arealløsning for juss», stod i Universitetets strategiske plan for 2010-2020, og det strategiske målet ble nådd, fastslår dekan Ragnhild Hennum.

La 200 år begynne!

Passasjen til høyre for inngangen til Domus Juridica, som foreløpig er en blindgate. Fra høsten 2021 blir det en åpen hovedgate gjennom hele kvartalet med flere ulike tilbud. Foto: Olav Helland
Passasjen til høyre for inngangen til Domus Juridica, som foreløpig er en blindgate. Fra høsten 2021 blir det en åpen hovedgate gjennom hele kvartalet med flere ulike tilbud. Foto: Olav Helland
Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Foto: Olav Helland
Foto: Olav Helland
Powered by Labrador CMS