Annonsørinnhold

Har en drøm, trenger noen å stole på. Foto: Barne- og familieetaten
Har en drøm, trenger noen å stole på. Foto: Barne- og familieetaten

Har en drøm, men trenger noen å stole på. Stort behov for fosterforeldre i Oslo

«Alle barn har rett til å bo sammen med foreldrene sine, med mindre det ikke er bra for dem». (Barnekonvensjonen, artikkel 9). Kan du hjelpe Sara?

Publisert Sist oppdatert

Det er årlig et stort behov for nye fosterforeldre. Fosterhjemstjenesten i Oslo jobber aktivt med å få flere med på laget, slik at barn og unge i hovedstaden som trenger et fosterhjem, kan få det. Alle barn og unge som må flyttes inn i et nytt hjem er forskjellige. Deres behov lyttes til når de skal flytte til et nytt hjem/fosterhjem. Nettopp derfor er det stor variasjon blant fosterhjemmene også.

– At barn og unge, som må flytte fra opprinnelsesfamilien, gis mulighet til å vokse opp i en vanlig, kjærlig og trygg familie, er en fantastisk ordning, sier Irene Wiedswang, fagkonsulent og teamleder i Barne- og familieetaten - fosterhjemstjenesten.

Barn trenger ansvarsfulle voksne til å ta vare på seg. Foto: Barne- og familieetaten
Barn trenger ansvarsfulle voksne til å ta vare på seg. Foto: Barne- og familieetaten

I samarbeid med VårtOslo, vil Barne- og familieetaten sette fokus på behovet for fosterfamilier i hovedstaden, hvordan det er mulig å bidra og hva som tilbys de som vil være fosterhjem. Vi vil følge sju år gamle Sara, saksbehandler Kari, i barnevernstjenesten, og fagkonsulent Irene, i Fosterhjemstjenesten til Barne- og familieetaten.

Kommunen gir støtte

Som blivende fosterforelder tar du aktivt del i din egen prosess og er selv med på å bestemme hvilket barn eller ungdom som passer inn i din familie. Oslo kommune har som oppgave å være til støtte og hjelp i denne spennende prosessen. 

Men noen grunnleggende krav må være til stede i en familie for å kunne ta imot et fosterbarn. Disse er god vandel og god helse, stabil livssituasjon og gode samarbeidsevner. Samt økonomi, bolig og nettverk som kan tilby barn og unge en stabil og trygg livssituasjon.

Sara trenger hjelp

Vi kommer til å snakke om Sara, som Fosterhjemstjenesten har valgt som et fellesnavn på et barn/en ungdom, bosatt i Oslo kommune, som av en eller annen grunn har behov for et nytt hjem – et fosterhjem.

Sara representerer alle barn i Oslo kommune som har behov for fosterhjem. I denne artikkelserien er Sara 7 år. Alle barn bør få spille hovedrollen i sitt eget liv. Når navnet Sara benyttes, påminnes vi om dette viktige prinsippet.

Sara har hjelpere

Også navnet Kari vil dukke opp. Det er fellesnavnet på saksbehandleren i barneverntjenesten i bydel i Oslo kommune, når det er avklart at Sara skal flytte i fosterhjem.

Vi møter også Irene, som er et fellesnavn på fagkonsulenten i Fosterhjemstjenesten, Barne- og familieetaten, Oslo kommune. Irene har i sin funksjon og rolle å hjelpe Kari med å rekruttere fosterhjem og gi Kari hjelp til å finne riktig hjem til Sara.

– Fosterfamilie er en fantastisk ordning, sier Irene Wiedswang. Foto: Barne- og familieetaten
– Fosterfamilie er en fantastisk ordning, sier Irene Wiedswang. Foto: Barne- og familieetaten

– Vi ønsker å spre kunnskap om hvordan folk i Oslo er engasjert i denne viktige oppgaven, sier Irene Wiedswang. Ifølge Statistisk sentralbyrå, bodde det 37 846 barn mellom fem og ni år i Oslo kommune per 1. januar 2018. Et av disse barna kan være Sara.

En bekymringsmelding er innlevert

Sara er sju år gammel og går i andreklasse på en skole i Oslo. På mange måter er Sara akkurat som sine klassekamerater. Hun liker noen fag bedre enn andre, er glad i å lese og elsker å være ute i friminuttene. Sara har mange venner både på skolen og i nabolaget. Likevel trenger Sara hjelp. Det er ikke sikkert at hun en gang vet det selv, men noen har lagt merke til dette.

En bekymringsmelding angående Sara har kommet inn til barnevernet. En lærer, nabo, venn av familien, foreldre av barn i omgangskretsen, eller kanskje til og med Saras foreldre, har tatt kontakt med barnevernet.

Plikt til å melde fra

I Norge har alle offentlige ansatte samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, for eksempel leger, psykologer og fysioterapeuter, opplysningsplikt. De er pliktige til å melde fra når et barn blir mishandlet hjemme eller det foreligger andre former for omsorgssvikt. Eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

I tillegg har privatpersoner et moralsk, men ikke juridisk, ansvar for å melde fra. Når du melder fra til barnevernet i den bydelen barnet bor i, kan du melde fra med fullt navn eller velge å være anonym.

Arbeidet med å skaffe fosterhjem

Uansett hva årsaken til en bekymringsmelding er og hvem som melder fra, blir dette undersøkt av barnevernet i bydelen der barnet er bosatt. I tilfellet med Sara har bekymringen vist seg å være reell og ført til at saken er behandlet i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Der er det besluttet at Sara trenger et nytt hjem. Et fosterhjem.

Har en far, trenger en pappa. Foto: Barne- og familieetaten
Har en far, trenger en pappa. Foto: Barne- og familieetaten

Det kan være mange grunner til at Sara trenger et nytt hjem, men det handler ikke denne artikkelserien om. Vi legger til grunn at Sara behøver et fosterhjem.

Gjennom de neste sju artiklene skal vi følge arbeidet med å fremskaffe det riktige hjemmet til Sara. Hva skal til for at Sara kan få en best mulig hverdag i et nytt hjem. Hvem er fosterhjemmene og hvordan går man frem for å bli fosterforeldre?

Ta kontakt

– Vi ønsker å spre kunnskap om hvordan folk i Oslo er engasjert i denne viktige oppgaven, sier Irene Wiedswang.

Lurer du på om du kan være en fremtidig fosterforelder, ikke nøl med å ta kontakt.

Telefon: 23 42 80 09 E-post: [email protected]