Bydel Frogner informerer

Isabel Espinoza har det overordnede ansvaret for Sisterhood i Bydel Frogner. Her viser hun frem den nye Sisterhood-håndboken på lanseringen på Litteraturhuset på mandag.
Isabel Espinoza har det overordnede ansvaret for Sisterhood i Bydel Frogner. Her viser hun frem den nye Sisterhood-håndboken på lanseringen på Litteraturhuset på mandag.

Det banebrytende ungdomsprosjektet Sisterhood gjør det lettere å være jente. Nå får prosjektet en ny håndbok

Sisterhood er banebrytende ungdomsarbeid med rot i Bydel Frogner. Nå får prosjektet en oppdatert versjon av "Sisterhood - en håndbok i jentegruppearbeid".

Publisert

Håndboken brukes flittig både i Sisterhood i Bydel Frogner, i andre bydeler i Oslo, og i mange kommuner som har fokus på jentearbeid andre steder i Norge. På mandag ble det lansert en ny versjon av håndboken på Litteraturhuset.

— Sosiale medier er eksempel på et tema som er inkludert i den reviderte utgaven, sier Isabel Espinoza, som har det overordnede ansvaret for Sisterhood i Bydel Frogner.

Boken skal både kunne fungere som et praktisk verktøy, og gi en dypere innsikt i gruppemetodikk. Den er viktig i arbeidet med implementering, videreføring og videreutvikling av prosjektet.

— Boka tar for seg alt fra rekruttering, oppstart og struktur på gruppesamlinger, til maler som kan benyttes i arbeidet og forslag til temaer/aktiviteter, sier hun.

Det var godt oppmøte på lanseringen av håndboken på Litteraturhuset.
Det var godt oppmøte på lanseringen av håndboken på Litteraturhuset.
Odd Rune Andersen, konstituert Bydelsdirektør i Bydel Frogner, var en av dem som talte på lanseringen.
Odd Rune Andersen, konstituert Bydelsdirektør i Bydel Frogner, var en av dem som talte på lanseringen.

Fikk 100.000,- fra SKAM

Sisterhood-prosjektet går ut på å hjelpe unge jenter med ulike utfordringer de kan møte i sin hverdag. Kjernen i prosjektet er jentegrupper og coacharbeid, og tiltaket retter seg først og fremst mot jenter i alderen 12-22 år.

Prosjektet er så vellykket at andre bydeler og kommuner får Bydel Frogners hjelp til å starte jentegrupper.

Da NRK-serien SKAM ble premiert med Norske Kvinners Sanitetsforeningens hederspris i 2017, valgte serien å gi pengepremien på 100.000 kroner til prosjektet.

Du kan lese mer om Sisterhood i Bydel Frogner i denne tidligere saken fra Bydel Frogner. I tillegg kan du besøke den offisielle nettsiden.

Sisterhood merchandise

 

Åpner for flere samarbeidspartnere

Håndboken skal også fungere som en inspirasjon for alle gruppelederne som har tatt gruppelederkurset til Sisterhood, og for alle kommende gruppeledere. Den kan derfor være med på å spre metodikken til nye steder i hele landet.

— Den bidrar også til å utvide nettverket, og kan etter våre erfaringer øke kompetansen for mange. Vi søker stadig vekk nye samarbeidspartnere ved å gjøre oss kjent utover bydels- og kommunegrenser, sier Espinoza, som også koordinerer bydelens SaLTo-arbeid (Sammen lager vi et trygt Oslo) for å forebygge rus og kriminalitet blant barn og unge.

Bokprosjektet ble ledet og finansiert av Kompetansesenter rus - Oslo (KoRus) i velferdsetaten i Oslo kommune og KoRus Øst, med prosjektleder Yvonne Larsen i spissen.

Yvonne Larsen, fagkoordinator i<br /> Kompetansesenter rus - Oslo, og prosjektleder for bokprosjektet.
Yvonne Larsen, fagkoordinator i
Kompetansesenter rus - Oslo, og prosjektleder for bokprosjektet.
Powered by Labrador CMS