Bydel Frogner informerer

Birøkter på Tidemandstuen frivilligsentral. Foto: Privat
Birøkter på Tidemandstuen frivilligsentral. Foto: Privat

En ny pris feirer frivillige ildsjeler

En ny pris feirer den formidable frivillige innsatsen som ildsjeler legger ned i Bydel Frogner. Frist for å sende inn din kandidat er nå på søndag.

Publisert

Folkehelse- og frivillighetsprisen skal være et synlig bevis på helsefremmende og/eller forebyggende lokal innsats, der frivillighet står sentralt. Prisen tildeles noen som har gjort en særskilt god innsats for folkehelse- og frivillighetsarbeidet.

Folkehelse- og frivillighetsprisen består av et innrammet diplom og en premie på 10 000 kroner. Prisen deles ut hvert år på Bydelens dag, så framt juryen finner en verdig vinner.

— En folkehelse- og frivillighetspris håper vi skal øke bevisstheten rundt alt det gode arbeidet som gjøres i frivillig regi rundt omkring i bydelen. Frivillig aktivitet skjer hver dag og det er med på å bidra til god folkehelse. Folkehelse og frivillighet er satsningsområder i Bydel Frogner, og i det arbeidet ønsker vi å synliggjøre den gode innsatsen som frivilligheten gjør, sier bydelens frivillighetskoordinator, Elize Liljenkvist.

Fristen for å nominere din kandidat er 24. mars.

Hvem kan nomineres?

Lag, foreninger, organisasjoner, sammenslutninger, stiftelser, virksomheter og grupper kan nomineres. Enkeltpersoner kan ikke nomineres.

Kandidatene vurderes ut ifra om deres innsats:

Det kan være tilstrekkelig å innfri enkelte av punktene for å komme i juryens betraktning. Les mer om kravene her.

— Frivillighet er veldig verdifullt

Prisen ble vedtatt på møtet i Bydel Frogners bydelsutvalg nå i mars, og den er utledet fra Plan for arbeid med folkehelse og frivillighet som ble vedtatt i 2018.

Elize Liljenkvist, frivillighetskoordinator i Bydel Frogner.
Elize Liljenkvist, frivillighetskoordinator i Bydel Frogner.

— Frivilligheten er veldig viktig for lokalsamfunnet. Det skjer mye bra i regi av frivilligheten hver eneste dag, og det ønsker vi å vise at vi setter pris på. Når du deltar i frivillig arbeid blir du en del av et felleskap. Det er sosialt og hyggelig, samtidig som man kan være med på å bidra ovenfor andre, og det er veldig verdifullt, sier frivillighetskoordinator Liljenkvist.

— I tillegg håper vi at prisen skal inspirere og motivere andre til liknende arbeid. At man løfter frem og synliggjør noe bra, som kommer mange til gode kan kanskje gi inspirasjon til andre, og det er en veldig flott ting, sier hun.

Ekspertjury vurderer kandidatene

Det siste er at statuttene for prisen og juryen har kommet på plass.

Juryen har en bred sammensetning med mennesker fra de ulike politiske rådene og komiteene. Den består av en representant fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, en representant fra Eldrerådet, en representant fra Ungdomsrådet, en representant fra HUSK (helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen) og en representant fra MIBU (miljø- og byutviklingskomiteen).

Frivillighetskoordinator Liljenkvist og/eller bydelens folkehelsekoordinator skal ha funksjonen som sekretær for juryen.

Slik nominerer du en kandidat

Send en epost med din begrunnelse til [email protected]. Merk eposten med “Kandidat til folkehelse- og frivillighetspris”. Og fristen for å nominere din kandidat er altså 24. mars.

Har du spørsmål, kontakt Bydel Frogner på [email protected].

Powered by Labrador CMS