Bydel Frogner informerer

Bydel Frogner på besøk hos Ung Arena i Bydel Gamle Oslo, inkludert blant annet folk fra NAV Frogner, helsestasjonen og ungdomstjenesten. Foto: Ung Arena
Bydel Frogner på besøk hos Ung Arena i Bydel Gamle Oslo, inkludert blant annet folk fra NAV Frogner, helsestasjonen og ungdomstjenesten. Foto: Ung Arena

Er du 12-25 og vil påvirke arbeidet med psykisk helse og rus i Bydel Frogner? Ta kontakt

Bor du i Bydel Frogner, er mellom 12 og 25 år, og mener ungdom bør ha noen å snakke om psykisk helse og rus med? Nå kan du bli med i et ungdomspanel og bidra med dine tanker, innspill og meninger.

Publisert

Bydel Frogner er i gang med et utredningsarbeid som skal se på muligheten for et lavterskel samtaletilbud for barn og unge – Ung Arena Oslo Vest.

I forbindelse med arbeidet søker bydelen 12–25-åringer som vil delta i et ungdomspanel. I det panelet kan du for eksempel påvirke hvordan lokalene skal se ut, hvilket innhold tilbudet kan ha, hvordan en mulig Ung Arena skal se ut og hvilket fagpersonell du mener det er viktig å ha med.

UngArena Oslo Vest

  • For å melde deg på eller få mer informasjon, ta kontakt med Helene Spilde, leder av forprosjekt UngArena Oslo Vest. Telefon: 90 98 78 42. Mail: [email protected]
  • Les mer om UngArena her.

Ung Arena Oslo Vest henter informasjon og inspirasjon fra et godt etablert og byomfattende Ung Arena-tilbud i Gamle Oslo.

En spennende side ved prosjektet i Gamle Oslo er at det bygger på en metodikk som heter ung-til-ung. I praksis betyr det at unge, voksne «erfaringskonsulenter» bruker egne erfaringer til å hjelpe andre unge i liknende sitasjoner. Det samme kan skje i Bydel Frogner.

Ungdommer som er med på Ung Arena-tilbudet med base i Gamle Oslo. Foto: Privat
Ungdommer som er med på Ung Arena-tilbudet med base i Gamle Oslo. Foto: Privat

Tanken er at tilbudet blir både drop-in (derfor lavterskel) og med forhåndsbooking for ungdommer som ønsker det. Ung Arena i Gamle Oslo består av ulike fagpersoner, som psykolog og familieterapeut, i tillegg til erfaringskonsulentene og frivillige.

Psykisk helse og rus

— Hvis unge trenger hjelp, skal de kunne droppe innom og få hjelp på dagen. Det blir veldig «hands on». Andre tilbud i bydelen kan kreve at man melder seg på i forveien, og det kan være begrenset med plasser, forklarer Helene Spilde, prosjektleder i forprosjekt Ung Arena Oslo Vest.

Helene Spilde. Foto: Privat
Helene Spilde. Foto: Privat

— Det er mange unge som har hverdagsutfordringer som ikke nødvendigvis trenger behandling med medisiner og å få satt en diagnose. I utgangspunktet skal Ung Arena omhandle alt mulig innenfor psykisk helse og rus, og bidra til å redusere stigma rundt temaene. Det kan for eksempel være samtaler om depresjon, at foreldrene har skilt seg, eller om konflikter hjemme, sier Spilde.

— Det er en økende utfordring med psykisk helse blant unge, og i Bydel Frogner er det blant annet høy bruk av rusmidler blant unge. Dette er en sentrumsbydel, og ungdommer som bor her er omgitt av utesteder og synlig rus i nærområdet. Det mest synlige i bybildet er alkohol, men ungdom har også et mer normalisert forhold til cannabis og hasj enn tidligere, sier hun.

— Ungdom er seg selv lik

Ung Arena-modellen er altså utviklet av Bydel Gamle Oslo, i samarbeid med Mental Helse Ungdom. Metoden de bygger på er hentet fra Headspace, et australsk initiativ med fokus på ungdommers mentale helse.

På besøk hos Ung Arena i Gamle Oslo. Alle er fra Bydel Frogner, unntatt Maren Tveit-Winter, som er hun til høyre av de to som breaker på bildet. Foran fra venstre: Stine Norbakken, Maren Tveit-Winter. Bak fra venstre : Toril Berg Rønning, Lill Grendsen, Rukaia Khairy, Pernille Holm Michelsen, Hillevi Sofie Tovik, Helene Spilde, Uzma Ali og Sissel Ourum. Foto: Privat
På besøk hos Ung Arena i Gamle Oslo. Alle er fra Bydel Frogner, unntatt Maren Tveit-Winter, som er hun til høyre av de to som breaker på bildet. Foran fra venstre: Stine Norbakken, Maren Tveit-Winter. Bak fra venstre : Toril Berg Rønning, Lill Grendsen, Rukaia Khairy, Pernille Holm Michelsen, Hillevi Sofie Tovik, Helene Spilde, Uzma Ali og Sissel Ourum. Foto: Privat

Prosjektleder Spilde mener at man kan lære mye av erfaringene i Gamle Oslo, samtidig som noe kan være forskjellig.

— På en måte er ungdom seg selv lik, og er du deprimert er det ikke så stor forskjell mellom Gamle Oslo og Frogner. Men det kan være snakk om forskjellige temaer. Samtaler om arbeid, NAV og økonomi skårer høyt i Gamle Oslo, men det er ikke sikkert det skårer like høyt i Bydel Frogner, sier Spilde.

— I Oslo vest er det bosatt mange familier med høy inntekt, og presset med forventninger på utseende og klær kan være stort. Men det er også en økning i antall lavinntekstsfamilier, og det kan derfor være større problemstillinger rundt økonomiske ulikheter og opplevelse av å ikke passe inn. Det viktigste for prosjektet er å forhindre utenforskap og fremme mestring av livets utfordringer med tidlig innsats, sier hun.

Kan samarbeide med andre bydeler

Bydel Frogner har fått innvilget midler til å gjennomføre et forprosjekt. Forprosjektet varer til ut april.

I den perioden skal det gjøres en vurdering på om bydelen kan etablere en Ung Arena, og på et potensielt samarbeid med andre vestlige bydeler. Etablering av Ung Arena vil kreve både ekstern finansiering fra blant annet Helsedirektoratet og en ekstra satsning fra bydelen.

— UngArena har ikke startet opp enda, så jeg kan kun referere til det Gamle Oslo har gjort og vi skal nå vurdere om vi skal lage noe tilsvarende. Akkurat hva det blir, vet vi ikke ennå. Og der kan ungdommene i ungdomspanelet hjelpe oss, sier Spilde.

Ungdomspanelet skal stå klart mot slutten av januar eller tidlig i februar. Hvis du vil vite mer eller melde deg på panelet, sender du en mail til Helene Spilde på [email protected] eller ringer henne på 90 98 78 42.

Powered by Labrador CMS