Bydel Frogner informerer

Thea Wolff Kristensen fant det svært befriende å gå i en skole der hun ble lyttet til og kunne lære av andres erfaringer. Foto: Privat
Thea Wolff Kristensen fant det svært befriende å gå i en skole der hun ble lyttet til og kunne lære av andres erfaringer. Foto: Privat

Erfaringsskolen er skolen der lærerne er åpne på egne livserfaringer

Oslo kommune satser nå på å ta til seg læring fra erfaringskonsulenter, mennesker som tidligere har slitt med rus og/eller psykisk helse.

Publisert

Høsten 2018 var Thea Wolff Kristensen (26) student på Erfaringsskolen, et pilotprosjekt etablert av Helseetaten. Skolen er for mennesker med egenerfaring fra rus og psykisk helse.

– For første gang på mange år, var det en positiv erfaring å gå på skole. Det var en åpen kultur, og vi presenterte oss med navn, alder og bakgrunn. Noen hadde bakgrunn fra rus, andre fra ulike psykiske utfordringer. Vi følte vi kunne åpne oss og være oss selv og lære av hverandre, sier Thea Wolff Kristensen.

Fakta

Erfaringsskolen er for personer med egenerfaring innen psykisk helse og rus. Målet er at disse skal dele av sine erfaringer til ansatte i det offentlige som yter tjenester på disse områdene.

Ved å lytte til erfaringseksperter blir de kommunale tjenestene mer kunnskapsbaserte. I Erfaringsskolen får personene med levde erfaringer et grunnlag for en slik rolle i møte med andre

Wolff Kristensen var den yngste av de 15 som deltok. Målsettingen med prosjektet er at personer med egenerfaring fra rus og psykisk helse kan hjelpe andre i lignende situasjoner og være med og utvikle det offentlige hjelpeapparatet. Erfaringskonsulenter blir et slags bindeledd mellom brukere og det offentlige.

Opptak Erfaringsskolen

Erfaringsskolen inviterer potensielle studenter til informasjonsmøte. Disse foregår på Anker Hotell i Storgata 55. Møtene er enten:

  • tirsdag 26. mars, kl. 13-15 eller tirsdag 2. april, kl. 13-15
  • Søknadsfrist: 7. april 2019. For å søke, må du ha deltatt på informasjonsmøte. Der får du søknadsskjema, som du evt. kan levere med en gang
  • Innkalling til intervju i løpet av uke 15 (før påske)
  • Intervju av aktuelle søkere: tidsrommet 6 – 24. april. Tilbud om plass innen 7. juni, med svarfrist 13. juni.
  • Skolestart 3, september.

Bruker hjelper bruker

Bruken av erfaringskonsulenter, der tidligere brukere hjelper andre som en slags mentor, er mer innarbeidet innen rusfeltet enn innenfor psykisk helse. Selv har Wolff Kristensen bakgrunn fra et langt liv med psykisk helse-problematikk, men beskriver seg i dag som velfungerende og optimistisk for fremtiden.

– Jeg vil bruke det jeg har vært gjennom til å hjelpe andre. Gjennom Erfaringsskolen, ser jeg hvor viktig det er å lære av andres erfaringer. Jeg gjør det ikke for min egen del, men for andres. Jeg er ingen ekspert, men jeg har erfaringskompentanse! Jeg vet hvor slitsom og vanskelig det er å navigere seg rundt i NAV og i helsetjenestene.

Thea Wolff Kristensen vil absolutt anbefale andre elever å gå på skolen. Foto: Privat
Thea Wolff Kristensen vil absolutt anbefale andre elever å gå på skolen. Foto: Privat

Har kjent på vonde følelser

Wolff Kristensen er svært positiv til tilbudet og mulighetene Erfaringsskolen gir.

– Alle situasjoner er forskjellige. Jeg kan ikke si til en annen at jeg vet hvordan du har det, men jeg vet hvordan det er å kjenne på vonde følelser, som ensomhet og håpløshet. Vi trenger fagkunnskap, men brukererfaring og levd liv er også viktig kunnskap.

Hun mener samfunnet er på vei i riktig retning på områdene psykisk helse og rus.. Tematikken er høyaktuell, flere stillinger opprettes og erfaringskonsulenter har blant annet startet sin egen interesseorganisasjon.

Halve tiden i praksis

Det var gjennom frivillig arbeid at Wolff Kristensen hørte om Erfaringsskolen. Hun fikk med seg at de søkte etter elever og fikk etter hvert tilbud om å delta i pilotprosjektet som gikk over tre og en halv måned, tre dager i uka.

Elevene hadde 50/50 undervisning og praksis, og praksisukene var fordelt utover semesteret. Praksisplassene var svært forskjellige. Noen steder var ordningen med erfaringskonsulenter godt etablert, andre steder var det helt nytt, ifølge Wolff Kristensen.

Positive erfaringer

I høst var Thea Wolff Kristensen i praksis hos ambulerende miljøtjenester i Bydel Frogner.

– Bakgrunnen for at vi takket ja til en student fra Erfaringsskolen, var at vi ønsker å styrke erfaringsperspektivet og å fremme en forståelse om at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, trass i sine psykiske utfordringer (recovery-metodikken). Vi som jobber i ambulerende miljøtjenester ønsker oss større innsikt i psykisk helsearbeid sett fra et erfaringsperspektiv. Samarbeidet har bidratt til nyttig refleksjon i personalgruppa, sier Geir Indseth Sandersen, teamleder for ambulerende miljøtjenester i bydelen.

Ambulerende miljøtjenester ønsker å forme en hjelp basert på brukernes egne behov. En hjelp rettet mot ressurser, muligheter, håp, drømmer og belastede livserfaringer, heller enn sykdom.

I stedet for å være opptatt av å bekjempe sykdom, er tanken at personen skal oppleve makt og kontroll over seg selv og sitt eget liv.

Grete Vedlog og Tor Øystein Langsholt ønsker velkommen til nye studenter ved Erfaringsskolen. Foto: Olav Helleland
Grete Vedlog og Tor Øystein Langsholt ønsker velkommen til nye studenter ved Erfaringsskolen. Foto: Olav Helleland

Gode innspill

For ambulerende miljøtjenester var det viktig at Wolff Kristensen fikk delta i ulike aktiverer i tjenesten, både i direkte møte med innbyggerne i bydelen, i interne møter og i diskusjoner i personalgruppa.

– Thea kom med gode innspill på hvordan tjenesten, sett fra et erfaringsperspektiv, kan yte bistand ved ulike behov. Deling av erfaringer og refleksjoner rundt dette er verdifullt i vårt arbeid med å få en bredere forståelse av godt psykisk helsearbeid.

Ifølge teamleder Indseth Sandersen reflekterer ambulerende miljøtjenester i større grad enn før over hvilket språk de bruker, både i kommunikasjon seg imellom, i dokumentasjon og overfor brukerne.

– Vi har kun positive erfaringer med å ha student fra Erfaringsskolen og ønsker nye studenter velkommen. I tillegg vil vi rekruttere medarbeidere med erfaringskompetanse når muligheten byr seg. Vi vil også oppfordre andre tjenester til å ha et fokus på erfaringskompetanse og å tilby praksisplasser til studenter fra Erfaringsskolen.

Nytt opptak

Når Erfaringsskolen starter opp igjen i september i år, blir varigheten av utdanningen forlenget. Da vil opplegget vare frem til påsken 2020.

For å søke opptak, må man måte på et informasjonsmøte for å få søknadsskjema. Møtene holdes 26. mars og 2. april.

– Folk med bakgrunn fra psykisk helse eller rustjenester i alle aldre inviteres til å bli med. – Vi prioriterer osloborgere, sier Grete Vedlog, spesialkonsulent i psykisk helse og avhengighet, i Oslo kommune.

Dersom du har flere spørsmål angående skolen, ta kontakt med Grete Vedlog ([email protected]) eller Tor Øystein Langsholt ([email protected])

Powered by Labrador CMS