Bydel Frogner informerer

Bydel Frogner innkaller til  frivillighetsmøte. Foto: Sør-Trøndelag AP / Flickr
Bydel Frogner innkaller til frivillighetsmøte. Foto: Sør-Trøndelag AP / Flickr

Hva kan bydel Frogner gjøre for at det skal bli enklere å drive frivillig arbeid? Bydelen inviterer til fellesmøte

Publisert

Bydel Frogner vil samarbeide tettere med frivillige organisasjoner. Derfor inviterer vi bydelens frivillige til dialogmøte.

En aktiv frivillig sektor er grunnleggende for et levende lokalsamfunn, påpeker Bydel Frogner i en invitasjon til møtet.

— Kanskje noen spiller i korps, deltar i en idrettsorganisasjon eller er besøksvenn til eldre. Alt dette er positive ting for de som er med, og bidrar dermed til et godt lokalsamfunn. Verken offentlig, privat eller frivillig sektor kan løse samfunnsutfordringer alene, som for eksempel ensomhet. Vi må samarbeide, sier Bydel Frogners frivillighetskoordinator Elize Liljenkvist.

— Samarbeidet fungerer bra, men det kan helt klart bli bedre, samstemmer leder Stig Ove Ness i FISU Frogner, samarbeidsutvalget for idrettsorganisasjonene i bydelen.

Bydel Frogners frivilligkoordinator, Elize Liljenkvist, inviterer alle Oslos seniorer til å delta i årets Grand Prix.
Bydel Frogners frivilligkoordinator, Elize Liljenkvist, inviterer alle Oslos seniorer til å delta i årets Grand Prix.
Praktbygget i Sommerrogata 1. Her ligger bydelsadministrasjonen til bydel Frogner. Foto: Wikimedia Commons
Praktbygget i Sommerrogata 1. Her ligger bydelsadministrasjonen til bydel Frogner. Foto: Wikimedia Commons

— Vi får til mer sammen

Behovet for samarbeid mellom frivilligheten og bydelen har økt i løpet av de siste årene. Innenfor områder som kultur, omsorg, folkehelse og integrering er det mange muligheter for bedre samarbeid og koordinering.

— Bydelen tror og håper vi kan få til enda mer i fellesskap. Vi håper derfor mange fra frivilligheten blir med på møtet, sier Liljenkvist.

Slik blir møtet

Her er de praktiske detaljene rundt dialogmøtet:

Tid: 8. november kl. 17.00-20.00

Sted: Første etasje i bydelshuset i Sommerrogata 1

Agenda:

  • Velkommen v/ Bydel Frogner og Frivillighet Norge
  • Presentasjon av deltakerne og dialog om kveldens tema v/ Frivillighet Norge
  • Om frivillige organisasjoners betydning som nærmiljøbygger
  • Hvordan skape større rom for frivillighet i bydelen?
  • Kafedialog der organisasjonene kan komme med innspill som beskriver egne utfordringer, ressurser og bydelens rolle som tilrettelegger i samarbeid og kontakt med frivilligheten
  • Oppsummering
  • Veien videre

– Hva kan bydelen gjøre for deg?

— For at bydelen skal kunne legge til rette for frivilligheten, trenger vi innspill på hva du ønsker og har behov for. Hva kan bydelen gjøre for at det skal bli enklere å drive frivillig arbeid i Bydel Frogner? Det er egentlig hovedpoenget med dialogmøtet, sier Liljenkvist.

En del av arbeidet med å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk handler om å få oversikt over lag, foreninger og organisasjoner i bydelen.

— Vi har begynt å få oversikt men vet at det er mange vi ikke kjenner til, sier Liljenkvist.

Mindre slitsom rapportering

Frivillighetskoordinatoren trekker frem flere eksempler på områder hvor samarbeidet kan styrkes. Bydelen ønsker å gjøre søknadsordninger enklest mulig og fylle bydelens lokaler med frivillighet.

— Litt av tanken med en helhetlig frivillighetspolitikk er å gjøre det enklere for frivilligheten. Man er gjerne frivillig fordi man ønsker å bidra med noe spesielt, en interesse man har, og oftest ikke for å sitte med masse administrativt arbeid. Og igjen, en god dialog har stor betydning for hvordan vi kan få til det, sier hun.

En god begynnelse

Stig Ove Ness, i FISU Frogner, er opptatt av at bydelen har en frivilligpolitikk.

— Politikerne må hente inn kunnskap om utfordringene de frivillige har i bydelen. Bydelen har mer å gå på når det gjelder å fremme aktivitet og forstå frivillighetsarbeidet, sier Ness.

Han synes innkalling til denne første konferansekvelden om frivillighet er en god begynnelse.

— Det viktigste er at begge parter forstår bedre hvordan den andre jobber og hvilke mål og midler de rår over. Hva kan bydelen legge til rette med, og hva kan de frivillige bidra med for at Frogner fortsetter å være en god bydel å bo og leve i, sier Elize Liljenkvist

Powered by Labrador CMS