Bydel Frogner informerer

To engasjerte representanter for Ruseløkka Skolekorps, som fikk innvilget 15.000,- kroner i frivillighetsmidler fra Bydel Frogner i fjor. Foto: Ruseløkka Skolekorps
To engasjerte representanter for Ruseløkka Skolekorps, som fikk innvilget 15.000,- kroner i frivillighetsmidler fra Bydel Frogner i fjor. Foto: Ruseløkka Skolekorps

Nå kan alle som bor i Bydel Frogner søke om penger til frivillige tiltak

Bydelens nye frivilligkoordinator vil høre fra alle som har en god idé. Men: Merk deg fristen hvis du skal søke om støtte.

Publisert

Bydelens nye frivilligkoordinator vil høre fra alle som har en god idé. Men: Merk deg fristen hvis du skal søke om støtte.

Både organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om frivillighetsmidlene i Bydel Frogner, og søknadsfristen er 15. august. Bydelsutvalget vil behandle saken 12. september.

Praktiske detaljer

Den totale pengepotten som skal fordeles mellom søkerne er i tillegg doblet, fra 150.000,- kroner i fjor til 300.000,- i år. Pengene trenger heller ikke å brukes opp i år. Det kan søkes om tiltak som gjelder 2018.

— I tillegg er det veldig lett å søke om frivillighetsmidler for de som ønsker det, med et veldig enkelt søknadsskjema, sier Brynhild Vestad i Bydel Frogner til VårtOslo.

Bydel Frogners Brynhild Vestad (t.v.) og bydelens nye frivilligkoordinator Elize Liljenkvist tar en prat med VårtOslo om satsningen på frivillige prosjekter. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Bydel Frogners Brynhild Vestad (t.v.) og bydelens nye frivilligkoordinator Elize Liljenkvist tar en prat med VårtOslo om satsningen på frivillige prosjekter. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Disse kan søke

Mange forskjellige typer organisasjoner kan søke om frivillighetsmidler, og i tillegg altså enkeltpersoner:

  • Frivillige organisasjoner
  • Institusjoner
  • Enkeltpersoner
  • Kommunalt støttede virksomheter
  • Bydelens tjenestesteder

— Det kan være alt fra lag og foreninger til nabolag, velforeninger og en person med et eget initiativ, for eksempel, legger Vestad til. — Men vi er opptatt av at tiltakene har en lokal forankring og at de skal komme innbyggere i Frogner bydel til glede.

Flere gode prosjekter  fikk støtte i fjor. Oslo dragebåtklubb, Majorstuen seniorsenter, Golf som terapi, Ruseløkka skolekorps, og Tiedemandstuen Frivillighetssentral var blant de som fikk innvilget. Men her er det altså bare fantasien, og ikke organisasjonstypen, som setter grenser.

Oslo Dragebåtklubb på tur. De fikk innvilget 15.000,- kroner i frivillighetsmidler i fjor. <i>Klubben tilbyr gratis lavterskel fysisk aktivitet/trening to til tre dager i uken, med instruksjon i padleteknikk og oppmøte i Bestumkilen. Videre er det arrangert åpen dag hvor barn og voksne kan prøv seg på padlesporten. Alt arbeidet med arrangementet skjer gjennom dugnad og frivillig innsats.</i> Foto: Christian Fornes
Oslo Dragebåtklubb på tur. De fikk innvilget 15.000,- kroner i frivillighetsmidler i fjor. Klubben tilbyr gratis lavterskel fysisk aktivitet/trening to til tre dager i uken, med instruksjon i padleteknikk og oppmøte i Bestumkilen. Videre er det arrangert åpen dag hvor barn og voksne kan prøv seg på padlesporten. Alt arbeidet med arrangementet skjer gjennom dugnad og frivillig innsats. Foto: Christian Fornes

Har du gode idéer? Snakk med Elize

Elize Liljenkvist er nå på plass i bydelen i ny stilling som frivilligkoordinator. Hun oppfordrer VårtOslos lesere i Bydel Frogner til å ta kontakt med henne hvis de har forslag, eller spørsmål om søknadsmulighetene.

— Jeg ønsker å komme i kontakt med fra alt fra erfarne til nye frivillige, og de som kanskje tenker på å bidra frivillig, sier Liljenkvist.

Som frivilligkoordinator er det viktig å kjenne til de ønsker frivillige har, og hvordan bydelen best mulig kan legge til rette for frivilligheten.

— Den korte tiden jeg har jobbet med dette i Bydel Frogner, har jeg sett at det er utrolig mange gode tiltak der ute. Så send gjerne en mail eller ring, sier Liljenkvist.

Det holder med en god idé

Også de som har gode idéer og kanskje tanker om et samarbeid, uten at de nødvendigvis vil søke om penger, oppfordres til å ta kontakt.

Det er mange arenaer som trenger frivillige i ulike livsfaser og aldersgrupper. Bare ett eksempel på et godt organisert tilbud hvor unge frivillige spiller en viktig rolle, er Sisterhood.

— Dette prosjektet handler om at unge jenter kan få tilbud om en "fast storesøster" de kan snakke med og være med i jentegrupper, sier Vestad.

Vil prioritere barn og unge

Bydel Frogner ønsker særlig å prioritere tiltak som mobiliserer barn og unge ved tildeling av midler.

Bydelen har nemlig en relativt lav andel barn og unge som deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Og som sentrumsbydel har Frogner en relativt stor andel enslige forsørgere og lavinntektshusholdninger, forklarer Vestad.

I tillegg har bydelen mange aleneboende eldre. Frivillige prosjekter som fokuserer på disse vil også prioriteres.

Men det betyr ikke at du eller dere som har andre gode prosjekter, ikke skal søke. Har du et fint prosjekt eller en god idé, ta kontakt!

Powered by Labrador CMS