Bydel Frogner informerer

Denne lille jenta fletter håret til en av de frivillige som har møtt opp på et kvinnetreff for flyktninger i regi av Uranienborg menighet. Treffet finansieres med frivillighetsmidler fra Bydel Frogner. Foto: Uranienborg menighet
Denne lille jenta fletter håret til en av de frivillige som har møtt opp på et kvinnetreff for flyktninger i regi av Uranienborg menighet. Treffet finansieres med frivillighetsmidler fra Bydel Frogner. Foto: Uranienborg menighet

Nå kan du søke om penger til frivillige tiltak og aktiviteter. Bydel Frogner har lyst ut frivillighetsmidler

Bydelen vil høre fra alle som har en god idé. Men: Merk deg fristen hvis du skal søke om støtte.

Publisert

Både organisasjoner, enkeltpersoner, kommunalt støttede virksomheter og bydelens tjenestesteder kan søke om frivillighetsmidler, og søknadsfristen er 15. august.

Den totale pengepotten som skal fordeles mellom søkerne er i år kr. 500 000,-. Pengene trenger ikke å brukes opp i år, men vil kunne brukes både i 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020.

Oslo dragebåtklubb er en av organisasjonene som tidligere har mottatt Bydel Frogners frivillighetsmidler. Foto: Christian Fornes
Oslo dragebåtklubb er en av organisasjonene som tidligere har mottatt Bydel Frogners frivillighetsmidler. Foto: Christian Fornes

— Det er enkelt å søke om midler. På nettsiden vår fyller man ut et elektronisk søknadsskjema, og om man ikke får det til så er det bare å ta kontakt så skal vi være behjelpelige, sier Elize Liljenkvist, frivillighetskoordinator/seksjonsleder for folkehelse og møteplasser i Bydel Frogner.

Disse kan søke

Organisasjoner, enkeltpersoner og kommunalt støttede virksomheter som holder til i Bydel Frogner kan søke om frivillighetsmidler, i tillegg til bydelens egne tjenestesteder.

Elize Liljenkvist, frivillighetskoordinator/seksjonsleder for folkehelse og møteplasser i Bydel Frogner. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Elize Liljenkvist, frivillighetskoordinator/seksjonsleder for folkehelse og møteplasser i Bydel Frogner. Foto: Tarjei Kidd Olsen

— Det kan være alt fra lag og foreninger til nabolag, velforeninger og en person med et eget initiativ, for eksempel. Men vi er opptatt av at tiltakene har en lokal forankring og at de skal komme innbyggere i Bydel Frogner til gode, sier Liljenkvist.

Nærmere 30 ulike søkere fikk tildelt midler i fjor. Blant dem var for eksempel organisasjonene AleneMammaene, Tsjetsjensk ungdomsforening, UngNorge, Klokkeklovnene og Serbisk forening, i tillegg til flere ulike menigheter, velforeninger, idrettslag og korps. Det er altså bare fantasien, og ikke organisasjonstypen, som setter grenser.

Hva kan det søkes om

For å få innvilget midler må tiltaket reflektere frivillighet og søknaden må synliggjøre omfanget av frivillig innsats. Det kan være:

  • Enkelttiltak som ikke inngår i ordinær virksomhet.
  • Medlemsaktiviteter dersom man kan vise til at man aktivt søker nye medlemmer (gjelder frivillige organisasjoner).
  • Aktiviteter som ivaretar bydelens fysiske miljø og bidrar til økt dugnadsinnsats.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er altså allerede torsdag i neste uke. Så hvis du har en god ide, ikke la den ligge - hiv deg rundt, og send inn en søknad.

Fikk støtte i fjor

Et at tiltakene som fikk støtte i 2018 er en språkkafe i regi av Uranienborg menighet. Tilbudet gjennomføres i samarbeid med NAV i Bydel Frogner. Det er rettet mot flyktningene i bydelen.

Kafeen er et sted hvor flyktningene kan møtes og bli kjent med norske og norsktalende beboere i bydelen. Målet er å ha omtrent like mange norsktalende som flyktninger, slik at samtalene kan foregå en-til-en. De møtes annenhver uke for språktrening, enkel servering, og kulturelle innslag.

Uranienborg menighets språkkafe på 17. mai, en av dagene med kulturelle innslag. Foto: Uranienborg menighet
Uranienborg menighets språkkafe på 17. mai, en av dagene med kulturelle innslag. Foto: Uranienborg menighet

— Språkkafeen er en arena for å lære språk, men også et sted hvor flyktningene kan bli kjent med hverandre og med folk fra bydelen. Det er få plasser i samfunnet vårt hvor flyktninger møter norsktalende og gjør ting sammen, men Uranienborg språkkafe har utviklet seg til et slikt sted. Det var det vi drømte om, sier leder for språkkafeen, Trude Brita Nergård.

— Vi har 17. mai fest, nå har vi akkurat hatt et sommertreff i tre dager som var helt fantastisk. Det kan ikke være tvil om at treffet har hatt stor betydning for deltakernes opplevelse av årstiden, av byen de bor i og av fellesskap på tvers av kjønn, alder, nasjonsbakgrunn og religion. Slike opplevelser skaper minner og det skaper tilhørighet. Dette er integrering i praksis, sier hun.

Uranienborg menighets språkkafe på 17. mai. Foto: Uranienborg menighet
Uranienborg menighets språkkafe på 17. mai. Foto: Uranienborg menighet

Fikk mye ut av pengene

Uranienborg menighet mottok 9000 kroner fra bydelen til et språkkafe-prosjekt som først og fremst er rettet mot kvinnene på kafeen. Men også andre kvinner, både flyktninger og norske, er velkommen.

— Vi brukte støtten på det vi kaller kvinnetreff. Formålet er at kvinner skal komme sammen, og ha det hyggelig. De siste par årene har vi kjørt to slike samlinger i året, med kvinner og deres barn. Vi har god mat, sang og musikk, og lager dekorasjoner til eksempelvis jul og påske, sier Nergård.

Kvinner på kvinnetreffet i Uranienborg menighet. Trude Brite Nergård i midten. Foto: Uranienborg menighet
Kvinner på kvinnetreffet i Uranienborg menighet. Trude Brite Nergård i midten. Foto: Uranienborg menighet

— 9000 kroner er et meget beskjedent beløp, det må jeg si, gitt det store behovet for møteplasser som dette. Men jeg synes vi fikk utrolig mye ut av pengene. Etter min mening har slike samlinger en helt uvurderlig betydning for integreringen, kommenterer hun.

Omtrent 10 frivillige sitter i en komité som planlegger, inviterer, lager mat, rydder og vasker, for å nevne noe. Rundt 12-15 andre frivillige er norsktalende som inviteres til samlingene for å snakke med kvinnene og delta i aktiviteter.

Trude Brita Nergård i Uranienborg menighet sammen med en av barna som har møtt opp med mor på kvinnetreff arrangert av menigheten med frivillighetsmidler fra Bydel Frogner og mange, mange frivillige timer. Foto: Uranienborg menighet
Trude Brita Nergård i Uranienborg menighet sammen med en av barna som har møtt opp med mor på kvinnetreff arrangert av menigheten med frivillighetsmidler fra Bydel Frogner og mange, mange frivillige timer. Foto: Uranienborg menighet

— Helt avgjørende støtte

— Hvordan opplevde dere søknadsprosessen?

— Det var et enkelt skjema å fylle ut. Man må selvfølgelig ha tenkt igjennom prosjektet og ha en god ide, men ellers vil jeg si at prosessen er lett å gjennomføre.

— Hvordan har du opplevd støtten fra Bydel Frogner?

— Den har vært helt avgjørende for å kunne supplere kafeen med dette tiltaket. Vi tenkte at et særskilt tilbud til kvinner ville være en god ide. Det har da også vist seg å være tilfellet. Kvinnene som går på språkkafeen har begynt å ta med seg venner og kjente til disse treffene. Siste gang vi møttes var det flere enn 50, inkludert 10-12 barn, sier Nergård.

Kvinnetreff for flyktninger i Bydel Frogner er et populært tiltak i regi av Uranienborg menighet. Dette er et godt eksempel på hva man kan få til med drahjelp fra bydelens frivillighetsmidler - og iherdig frivillig innsats. Foto: Uranienborg menighet
Kvinnetreff for flyktninger i Bydel Frogner er et populært tiltak i regi av Uranienborg menighet. Dette er et godt eksempel på hva man kan få til med drahjelp fra bydelens frivillighetsmidler - og iherdig frivillig innsats. Foto: Uranienborg menighet
Powered by Labrador CMS