Bydel Frogner informerer

Prosjektleder Jens Christian Holm i Ung Arena Oslo Vest, i de nye lokalene til tilbudet i Sørkedalsveien 10B på Majorstuen. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Prosjektleder Jens Christian Holm i Ung Arena Oslo Vest, i de nye lokalene til tilbudet i Sørkedalsveien 10B på Majorstuen. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Nytt samtaletilbud for unge som sliter i Oslo vest

15. oktober åpner et drop-in samtaletilbud på Majorstua for unge som synes livet er bratt, uansett om de er ensomme, sliter med rus, eller lider av kjærlighetssorg. – Ingen blir avvist.

Publisert

Tilbudet heter Ung Arena Oslo Vest, og gjelder for bydelene Vestre Aker, Ullern, Nordre Aker og Frogner. De er basert i Sørkedalsveien 10B (i samme bygg som Colosseum senter).

I den første samtalen blir ungdommene møtt av en fagperson, for eksempel en psykolog. I samtalen vurderer fagpersonen om dette er noe som en frivillig eller en erfaringskonsulent kan ha videre samtaler rundt.

En erfaringskonsulent er en person som arbeider i tjenestene på bakgrunn av egenerfaringer. Mange jobber i helseforetak, i kommuner, bydeler, i organisasjoner, institusjoner og som uavhengige erfaringsformidlere.

— Vi har fagpersoner som kan møte ungdommer i ulike livssituasjoner i høy grad. Forskning viser at personer med moderate utfordringer, som kan oppleves ganske store der og da, har en veldig god prognose ved å ha fem til syv samtaler med et annet menneske, innenfor gode rammer, forteller prosjektleder Jens Christian Holm.

Fasaden til bygget som huser Ung Arena Oslo Vest i Sørkdedalsveien 10B på Majorstuen. Tilbudet holder til i samme bygg som Colosseum senter (tv..). Inngangspartiet til Ung Arena er til høyre i bildet, hvor det står "10B" med store røde bokstaver. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Fasaden til bygget som huser Ung Arena Oslo Vest i Sørkdedalsveien 10B på Majorstuen. Tilbudet holder til i samme bygg som Colosseum senter (tv..). Inngangspartiet til Ung Arena er til høyre i bildet, hvor det står "10B" med store røde bokstaver. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Bratt liv

Ung Arena Oslo Vest skal møte ungdom tettere på deres problemer, og sørge for en lavere terskel for de som sliter med moderate utfordringer i forhold til rus, psykisk helse og utenforskap.

— Livet kan bli bratt. Du kan ha kjærlighetssorg og ikke føle deg møtt av venner, eller press som kan gi stress eller lettere depresjon.  Da kan det hjelpe stort å bli møtt her av en fagperson, sammen med en støtteperson som har den riktige kompetansen. Og igjen da ha faste møter med den støttepersonen så lenge du måtte ønske det, sier Holm.

— Jeg tror også det er lettere å søke hjelp hos oss, enn for eksempel å gå til en fastlege eller snakke med sosiallæreren på skolen. Og som ungdom er det vanskelig å søke råd og veiledning hos foreldre på en del ting, sier han.

Hvis utfordringene vurderes å være mer enn moderate, kan fagpersonen også viderehenvise til en annen instans, for eksempel Dps (distriktspsykiatrisk senter) eller Bup (barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk).

Drop-in og frivillig oppmøte

Ung Arena Oslo Vest er drop-in, som betyr at det er ikke er nødvendig å booke et møte for å møte opp og få hjelp.

– Kommer du og presenterer deg og sier at du ønsker en samtale nå, får du en samtale så lenge vi har åpent. Vi har hundre prosent dekning av fagpersoner i åpningstiden, og ingen vil bli avvist, lover Holm.

Det er også helt frivillig å møte opp. — Ingen kan si at du skal gå på Ung Arena. All kontakt med oss er 100% frivillig, og er på ungdommenes egne premisser. Det er ikke en bekymret forelder som kan bære datteren sin hit, eller en rektor som mener at du trenger det. Folk må ønske å komme hit, sier han.

Ung Arena Oslo Vest har flyttet inn i fine, nyoppussede lokaler i Sørkedalsveien 10B.
Ung Arena Oslo Vest har flyttet inn i fine, nyoppussede lokaler i Sørkedalsveien 10B.

Ekstra fokus på videregående-elever

Målgruppen er unge i alderen 12-25.

Samtidig kommer Ung Arena Oslo Vest til å ha ekstra fokus på ungdommer som går på videregående. – Ungdommer opplever en overgang både inn mot videregående skole og mot voksen alder, med større selvstendighet og færre sikkerhetsnett, poengterer Holm.

Statistikk fra rapporten Ung i Oslo viser at elever på videregående er de unge som sliter mest med rusmisbruk, utenforskap og stress.

— Ikke bare vaffeljakker og sjampagnefrokoster i vest

Prosjektet drar nytte av erfaringene fra eksisterende Ung Arena i Oslo sør (på Hauketo) og sentrum øst (på Grønland). Det er også foreslått et nytt Ung Arena i Groruddalen.

Erfaringsmessig har ikke Oslo vest hatt den samme tradisjonen for å benytte seg av kommunale, åpne møteplasser og lavterskeltilbud, men Ung Arena Oslo Vest vil jobbe aktivt for å snu den trenden.

— Det finnes et visst bilde av vest, at det bare er vaffeljakker og sjampagnefrokoster, men det er mye vanlige mennesker med helt vanlige ungdomsrelaterte utfordringer her, sier Holm.

— Vi ønsker å bli best på vest, hvor man for eksempel har høy rusbruk, høyt prestasjonspress i skole og idrett, og utfordringer knyttet til det å vokse opp i en hovedstad i 2019. Det er utfordringer i forhold til vennskap, sosial inkludering og livsstil som må sees i en kontekst, sier Holm.

Ungdommer bidrar til Ung Arena

Tilbudet er et spleiselag mellom de fire bydelene. I tillegg får det finansiering av statlige Helsedirektoratet og Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune.

— Fødselshjelperen for hele Ung Arena er Stig Hermann Nygård i Fylkesmannen. Vi kan takke han for at vi har lov til å prøve ut Ung Arena-modellen i Oslo. Og i den modellen ligger et ønske om å etablere mer ungdomsvennlige tjenester, fra menneskene som jobber her og prosessene vi gjennomfører, til selve lokalet, sier Holm.

— Tradisjonelt sett er det ofte voksne fagpersoner som har masse kompetanse og prøver etter beste evne å hjelpe. I Ung Arena er ungdommene med i alle prosesser. De har vært med på å designe lokalene, og gir oss innsikt i trender og tendenser som vi bør være oppmerksomme på. Vi lener oss ikke på statistikk alene, men også på samtaler med ungdommer som lever livet mellom husene her i Oslo, sier Holm.

Ung Arena Oslo Vest benytter seg blant annet av ungdomspaneler, med tre ungdommer fra hver av de fire bydelene som skiftes ut regelmessig. Disse ungdommene gir fagpersonene innsikt i hvordan det er å være ung i Oslo vest.

Ungdommer har vært med på å designe lokalene til Ung Arena Oslo Vest. Her er det blant annet samtalerom, sittegrupper, sakkosekker, og kjøkken med møteområde.
Ungdommer har vært med på å designe lokalene til Ung Arena Oslo Vest. Her er det blant annet samtalerom, sittegrupper, sakkosekker, og kjøkken med møteområde.

Vil samarbeide med idrettslag

Ung Arena Oslo Vest ser også på muligheten for å samarbeide med idretten i Oslo vest.

— Vi kan gi trenerne et enkelt «førstehjelpsskrin» i forhold til hvordan det er å være ung i Oslo vest i dag. Samtidig kan idrettslagene kanskje formidle til ungdommer med utfordringer at det finnes instanser som oss som det er en lav terskel for å ta kontakt med, sier Holm.

I tillegg er Ung Arena Oslo Vest en arena hvor relevante tjenester kan møtes.  For eksempel skal Helsestasjon for gutter bruke lokalene når Ung Arena ikke holder åpent. Det som er premissene for å bruke lokalene er at det er en høy grad av ungdomsvennlig tilnærming, og at det er 100% frivillig for ungdommene å dra dit.

Ungdomsdag på Chateau Neuf

På Verdensdagen for psykisk helse i dag (10. oktober) deltok Ung Arena Oslo Vest aktivt på Oslo handelsgym, Hartvig Nissen vgs og Ullern vgs. På disse skolene var de med på en dialog om psykisk helse, og formidlet egen kunnskap om temaet.

14. oktober er Ungdomsdagen i Bydel Frogner. Alle 10.-klassinger i Bydel Frogner møtes på Chateau Neuf, for en dag hvor de tar opp temaer som psykisk helse og det å gi nok tid til hverandre. – Mye av løsningen ligger i at ikke alle skal gå i samme flokk, og at vi heller åpner klikkene våre og utvider de trygge rammene våre ørlite granne. For hvis alle gjør det, er det plass til alle, avslutter Holm.

Kontakt Ung Arena Oslo Vest

Adresse:
Sørkedalsveien 10B.
Drop-in, ingen forhåndsavtale nødvendig.

Åpningstider:
Mandag-tirsdag-onsdag-fredag: 10-14
Torsdag: 13-20
De ønsker å utvide til kveldsåpent mandag eller tirsdag i løpet av kort tid. Oppdateres på Facebook og nettsiden.

Telefon: 90987842
Mail: [email protected]kommune.no

Powered by Labrador CMS