Bydel Frogner informerer

Her, i Frogner Hovedgård 7. mars, inngås partneravtalen mellom Bydel Frogner og Frogner Historielag om Rehabiliteringsprisen som skal bidra til å bevare og styrke Frogners flotte estetikk. Fra venstre: Frogner historielags nestleder Erik Collett, historielagets leder Elisabeth Solem og bydelsdirektør Odd Rune Andersen.
Her, i Frogner Hovedgård 7. mars, inngås partneravtalen mellom Bydel Frogner og Frogner Historielag om Rehabiliteringsprisen som skal bidra til å bevare og styrke Frogners flotte estetikk. Fra venstre: Frogner historielags nestleder Erik Collett, historielagets leder Elisabeth Solem og bydelsdirektør Odd Rune Andersen.

Pris for rehabilitering av hus og bygårder lansert i Bydel Frogner

Frogner Historielag og Bydel Frogner har inngått en partnerskapsavtale om utdeling av Frogner Historielags rehabiliteringspris.

Publisert

Rehabiliteringsprisen skal deles ut i Frogner stadion på Bydelens dag, 4. mai. Bydel Frogner bidrar blant annet ved å spre informasjon om prisen, og dekker kostnadene i forbindelse med produksjon og montering av en plakett som er selve premien.

Plaketten monteres på huset, anlegget eller bygården som vinner, lett synlig mot et offentlig rom eller gate.

Ifølge partnerskapsavtalen mellom bydelen og historielaget er prisens formål «å fremme forbilledlig rehabilitering innenfor Frogner bydel og at rehabiliteringen skal være til nytte og glede for både beboere/brukere og for omgivelsene. Det utførte arbeidet skal fremheve husets, anleggets eller bygårdens estetiske og materielle kvaliteter og ha en positiv innvirkning på strøket.»

Frogner Hovedgård, hvor partnerskapsavtalen ble inngått, er i seg selv et flott og historisk bygg i Bydel Frogner.
Frogner Hovedgård, hvor partnerskapsavtalen ble inngått, er i seg selv et flott og historisk bygg i Bydel Frogner.

Rehabilitert kirke og rekonstruert gjerde

Søknader har allerede blitt sendt inn til årets pris, og de fire utvalgte kandidatene er:

  • Den tidligere kvinneklinikken i Josefines gate er rehabilitert.
  • Frogner kirke er rehabilitert.
  • En bygård i Thomas Heftyes gate er rehabilitert.
  • Et nygotisk gjerde i Josefines gate 13, mot Underhaugsveien, er rekonstruert.

— Bydelen skal subsidiere oss med et beløp hvert år, så dette skal bli årlig utdeling, og da oppfordrer vil alle til å ha øynene med seg for å finne verdige kandidater, sier Elisabeth Solem, leder i Frogner historielag.

Alle kandidater til prisen må være ferdig rehabiliterte. En femte kandidat ble strøket fra listen i år fordi de ikke er ferdig med rehabiliteringen, og kan bli en sterk kandidat neste år.

— Hvis du går rundt på Frogner, ser du fine bygg som har blitt ordentlig tatt vare på og oppusset. Men det trenger ikke å være snakk om en bygning. Det kan være hager eller, som du ser på årets kandidater, til og med et gjerde! Ett eller annet du ser som du tenker at bør nomineres, sier Solem.

Frogner historielags leder Elisabeth Solem holder tale forut for signeringen av partnerskapsavtalen om Rehabiliteringsprisen.
Frogner historielags leder Elisabeth Solem holder tale forut for signeringen av partnerskapsavtalen om Rehabiliteringsprisen.

— Vi vil gjerne fremheve de som er dyktige. Og så er det noe med at vi er opptatt av at de historiske og arkitektoniske verdiene som skaper et sånt bymiljø skal ivaretas. At bymiljøet som er på Frogner blir ivaretatt, sier hun.

Vellykket arkitektur på Frogner

Bydel Frogner er en blanding av 1800-talls kvartalsbebyggelse, funkis og en del andre innslag.

— Det er et interessant og vellykket arkitektonisk miljø som er en del av vår kulturarv. Det betyr ikke at kandidatene til prisen alltid trenger å være gamle bygg, men det arkitektoniske miljøet er en kulturarv jeg mener vi bør være bevisste på å ivareta, sier Solem.

Rehabiliteringsprisen blir derfor en form for kulturminnevern som handler om å ta vare på det fysiske miljøet.

— Det som er rammen rundt vår hverdag. Det som skaper identitet. Akkurat som Kampen har en interessant historie. Med helt andre hus, men det er også et arkitektonisk miljø som må ivaretas. Grünerløkka har sitt. Rodeløkka. Det er det som gjør byen spesiell, og det er dette som totalt sett er Oslos sjel. Det er vår personlighet, sier hun.

Detalj fra Frogner Hovedgård.
Detalj fra Frogner Hovedgård.

Profilert og kunnskapsrik jury

I juryen for prisen sitter arkitektene Erik Collett og Bjørn Stendahl, kunst- og arkitekturhistoriker Truls Aslaksby, og kommunikasjonsrådgiver Eva Kvandal i Statsbygg. I tillegg sitter en representant for Bydel Frogner i juryen, lederen for Avdeling for nærmiljø Brynhild Vestad.

Bydelsdirektør Odd Rune Andersen roser prosjektet.

— Det er en satsing fra bydelen på å utvikle et nært samarbeid med lag, foreninger og frivillige. Når vi får en anledning til å samarbeide med historielaget, som dette er eksemplet på, tar vi den invitasjonen med glede og finner frem til noe som kan bidra til å synliggjøre det vi har i Bydel Frogner, sier Andersen.

Bydelsdirektør Odd Rune Andersen taler i Frogner Hovedgård.
Bydelsdirektør Odd Rune Andersen taler i Frogner Hovedgård.

— Det ene er å bidra til å synliggjøre at vi har et oppegående, aktivt historielag, som igjen kan fange interessen hos mange. Det andre er at vi kan få fokus på forskjønning og rehabilitering og hvordan omgivelsene virker inn på likskvaliteten, sier han.

— Det bor jo rundt 59 000 mennesker i vår bydel, og vi har som motto at det skal være en by for alle. Vi snakker om helsefremmende bymiljøer, vi snakker om estetikk, vi snakker om grønne lunger. Hvordan vi har det rundt oss betyr også mye for hvordan vi opplever livskvalitet. Dette prosjektet er en liten bit av det, sier bydelsdirektøren.

Detalj fra Frogner Hovedgård.
Detalj fra Frogner Hovedgård.
  • Ønsker du å spille inn en kandidat til Rehabiliteringsprisen 2020? Da tar du kontakt med Frogner historielags nestleder (og medlem i prisjuryen) Erik Collett. Du når ham på e-post [email protected] eller mobil 90 52 44 84.
Powered by Labrador CMS