Bydel Frogner informerer

Folkehelsekoordinator Ingvild Konttorp Haugen i Bydel Frogner viser frem den miljøvennlige sykkelpoolen i bydelens sykkelgarasje. Haugen er en av personene som følger opp de 100 000 kronene i
Folkehelsekoordinator Ingvild Konttorp Haugen i Bydel Frogner viser frem den miljøvennlige sykkelpoolen i bydelens sykkelgarasje. Haugen er en av personene som følger opp de 100 000 kronene i "grønne midler" som nå deles ut. Foto: Kari Brun Ågotnes

Søk om penger til grønne tiltak i Bydel Frogner

Nå kan du søke om penger til å gjennomføre grønne tiltak som blomsterdyrking, urbant landbruk og andre nyskapende og engasjerende aktiviteter for innbyggere i Bydel Frogner.

Publisert

I forbindelse med at Oslo er utpekt til årets europeiske miljøhovedstad, har Bydel Frogner satt av totalt 100 000 kroner til grønne tiltak og aktiviteter.

– Hensikten er å stimulere til økt miljøengasjement i Bydel Frogner. Samtidig gir det oss en mulighet til å se hva som faktisk finnes av miljøengasjement i bydelen. Dette er en mulighet til å vise frem og spre et grønt engasjement, sier folkehelsekoordinator Ingvild Kontorp Haugen.

Du kan søke om det som heter «grønne midler», til blant annet:

  • Ombruk, reparasjonsaktiviteter, byttemarked og liknende
  • Aktiviteter som støtter biologisk mangfold som bygging av insekthotell, bievennlig beplanting o.l., miljøformidling (herunder foredrag, teater, workshops)
  • Bærekraftige mataktiviteter
  • Fremming av grønn mobilitet (f.eks. gange, sykkel og kollektivtrafikk)
  • Urbane landbrukstiltak (dyrking, hushold, akvakultur, birøkt)
Her blomstrer blomstene ved Tidemandstuen frivilligsentral, rett ved Vestkantorget. Et av tiltakene du kan søke om støtte til er nettopp å plante blomster og andre planter rundt om i bydelen. Foto: Privat
Her blomstrer blomstene ved Tidemandstuen frivilligsentral, rett ved Vestkantorget. Et av tiltakene du kan søke om støtte til er nettopp å plante blomster og andre planter rundt om i bydelen. Foto: Privat

Informasjonsmøte og kort frist

Frist for å søke penger er 15. februar, men allerede tirsdag 29. januar arrangeres det et informasjonsmøte som du kan lese mer om her. Møtet er i Drammensveien 60, klokken 18:00, og der vil du blant annet få informasjon om søknadskravene.

Satsningen drar nytte av erfaringene til andre bydeler som har delt ut grønne midler tidligere.

— For eksempel har vi utlyst midlene nå i januar og har frist allerede 15. februar, og det er egentlig fordi vi vet av erfaring fra andre bydeler at endel søker om støtte til aktiviteter som dyrking og beplantning. Da er det viktig å vite om du får tilskudd eller ikke for å komme i gang i tide med tanke på vekstsesong, sier folkehelsekoordinator Haugen.

Birøkter på Tidemandstuen frivilligsentral. Foto: Privat
Birøkter på Tidemandstuen frivilligsentral. Foto: Privat

Blomster og grønnsaker

Ombrukslek: En leke laget av brukte gjenstander som kunne ha blitt kastet. Bildet er tatt ved Bydel Frogners barnehageenhet, på MUV-mulighetens verksted som holder til ved Colosseum torg. Ombruk, reparasjonsaktiviteter og byttemarked er noen av tiltakene du kan søke om støtte til. Foto: Privat
Ombrukslek: En leke laget av brukte gjenstander som kunne ha blitt kastet. Bildet er tatt ved Bydel Frogners barnehageenhet, på MUV-mulighetens verksted som holder til ved Colosseum torg. Ombruk, reparasjonsaktiviteter og byttemarked er noen av tiltakene du kan søke om støtte til. Foto: Privat

— Vi gleder oss veldig til å se hva vi faktisk får inn av søknader, både hva det søkes på og omfanget av søknader. Vi ser for oss at man kanskje søker om å dyrke grønnsaker eller urter i fellesområder som gatetun og bydelsparkene. Og hva med en åpen hagefest når grønnsakene er klare? Det er viktig at prosjektene ikke bare kommer enkelte til gode, men felleskapet, lokalbefolkningen, sier Haugen.

— Så vet jeg at noen bydeler har spilt på dette med blomsterglede, og også her i bydelen trenger enkelte gater, gatetun og parker litt oppfriskning, sier hun. Haugen trekker også frem byttemarkeder og opplysningsarbeid med en grønn profil, miljøformidling, som eksempel. Gjerne både for barn og voksne.

— Vi er opptatt av alle generasjoner, så aktiviteter som stimulerer til møter på tvers av generasjoner kan også være fint. Se for eksempel for deg en dyrkingsarena i forskjellige høyder. De som ikke kan bøye seg ned har en høy arena, mens barn er på et lavere nivå. De kan stå ved siden av hverandre og ha hver sin plantekasse, avslutter Haugen.

Powered by Labrador CMS