Bydel Frogner informerer

Utekontakt Ivan Daniloff (til v.) og Joachim Nymann fra Ung Arena, stilte på møte i Bydel Frogner for å fortelle om ungdomsarbeidet i bydelen.
Utekontakt Ivan Daniloff (til v.) og Joachim Nymann fra Ung Arena, stilte på møte i Bydel Frogner for å fortelle om ungdomsarbeidet i bydelen.

Utekontakt i bydel Frogner: – Vær en god samtalepartner for barna dine

– Bruk tid med ungene. Bygg tillit, sånn at det blir en gjensidig respekt. Det er den beste måten å følge med på ungdommen din. Det er mitt tips, sier Nils Tore Halleråker fra ungdomsavsnittet på Majorstuen politistasjon.

Publisert

Nylig inviterte Bydel Frogner til åpen foreldrekveld, der temaet var ungdom og rus. Omlag 40 tenåringsforeldre hadde tatt turen til de nye lokalene i Drammensveien 60.

– Nyhetsbildet den siste tiden sier mye om viktigheten av å løfte temaet unge og rus. Bydelen ønsker at foreldre og barn bruker Bydelens hus og tilbudene her, slik at de føler seg trygge og vet at de kan finne noen hos oss som kan bistå dem, sier Kari Brun Ågotnes, kommunikasjonsrådgiver i Bydel Frogner.

Vær til stede for barna

Barn og unge er en prioritert målgruppe i Bydel Frogner, fra både politisk hold og i bydelens faglige vurderinger. I forbindelse med satsingen, jobbes det for tiden med å få på plass Ung Arena, et gratis lavterskeltilbud for barn og unge mellom 12-25 år.

Joachim Nymann fra Ung Arena, fortalte om prosjektet i bydelen og fortalte sin historie. En historie som tydelig berørte mange av de fremmøtte. Han snakket åpent og ærlig om sin bakgrunn med blant annet rus. Nymann informerte de fremmøtte om tilbudet, samt ga råd om hvordan man som forelder best kan hjelpe dersom deres unge er i en vanskelig situasjon.

Rundt 40 foreldre møtte opp på møte i det nye bydelshuset i Bydel Frogner, for å få råd om ungdom og rus.
Rundt 40 foreldre møtte opp på møte i det nye bydelshuset i Bydel Frogner, for å få råd om ungdom og rus.

– Som foreldre kan man strekke seg langt, kanskje til og med for langt, for å hjelpe. Men det hjelper dessverre lite dersom den det gjelder ikke selv ønsker hjelp og forandring.

Hans råd til foreldre er å ikke brenne opp alt kruttet for tidlig, men være der den dagen sønnen eller datteren kommer og sier at de ønsker hjelp.

Oppsøker ungdommene der de er

Ivan Daniloff jobber som utekontakt i bydelen og informerte om bydelens arbeid med ungdommen. Utekontakter jobber i et oppsøkende team i bydelen, og treffer ungdommene på skolen fire dager i uka, samt på kvelds- og nattestid annen hver fredag.

– Vi oppsøker ungdommene der de er, men vi nærmer oss dem på en respektfull måte og ser an situasjonen, sier Daniloff.

Det handler mye om å komme i prat med de unge og la dem vite at noen voksne ser dem og er til stede. Så kan de snakke, dersom de har behov for noen å samtale med.

Ungdomstjenesten i bydelen prøver blant annet å skaffe en oversikt over de unges innetider. De følger med på hvem som er gjengangere ute på kveldstid.


Utekonakt i Bydel Frogner, Ivan Daniloff, og politimann Nils Tore Halleråker, fra ungdomsavsnittet på Majorstuen politistasjon, forteller om sitt arbeid. De oppfordrer foreldre til å bruke tid med barna.

Ikke alt skjer på østkanten

Nils Tore Halleråker stilte som representant fra ungdomsavsnittet på Majorstuen politistasjon og holdt et foredrag om rus- og vinningskriminalitet blant ungdom i Oslo, med hovedfokus på bydel Frogner.

– Vi prøver å oppsøke plasser der vi vet at ting skjer, sier Halleråker.

Han forteller at politiet ønsker å være til stede på en sånn måte at ungdommene skjønner at de er til stede for å hjelpe, og ikke for bare for å «ta dem».

Ifølge Halleråker har antallet ran i bydel Frogner økt, akkurat som i Oslo for øvrig. Linjene mellom bydelene er ikke lenger like tydelige, og ikke «alt» skjer på østkanten lenger.

For mer info om hvordan ungdom har det i Bydel Frogner og hva de driver med på fritiden, klikk her for ungdomsskoleelever og her for elever på videregående skole.

Powered by Labrador CMS