Bydel Grünerløkka informerer

Familieteamet på Grünerløkka. Fra venstre ved skiltet: leder Lisbeth Moberg, psykolog Aaste Einbu, familieveileder Synne Skorgan og familieveileder Hilde Sveen. Foto: Tarjei Olsen
Familieteamet på Grünerløkka. Fra venstre ved skiltet: leder Lisbeth Moberg, psykolog Aaste Einbu, familieveileder Synne Skorgan og familieveileder Hilde Sveen. Foto: Tarjei Olsen

Utfordringer i familien? Da kan du få hjelp hos det nye familieteamet i Bydel Grünerløkka

Publisert Sist oppdatert

Noen ganger er det overveldende å bli mor eller far. Nå kan familier i Bydel Grünerløkka få hjelp av et lavterskeltilbud med psykolog og veiledere.

Familieteamet jobber forebyggende for å fremme god psykisk helse og utvikling for gravide, familier, foreldre, samt barn og unge (0-18 år) i bydelen. Teamet tilbyr hjelp til familier som opplever utfordringer av varierende grad, og de har fokus på tidlig intervensjon og egenmestring.

— Vi møter kommende foreldre, de som akkurat har blitt foreldre, barnehagebarn som har ulike utfordringer og deres foreldre, forteller Aaste Einbu, teamets egen psykolog.

— I tillegg møter vi skolealderbarn. Alle barn og familier møter helsesøstre som tilbyr veiledning og støttesamtaler, men noen ganger ser de at barnefamiliene strever noe mer, og at det trengs veiledning og hjelp utover det de kan tilby, og der kommer vi inn, sier hun.

Slik kontakter du teamet

Strengt tatt er ikke tilbudet helt nytt. Familieteamet, eller mest korrekt, avdeling familiehelse ved Grünerløkka familiehus, ble opprettet i oktober i fjor. Nå vil de nå ut til flere familier i bydelen.

Andre faggrupper ved familiehuset eller skolene fanger opp de fleste tilfellene hvor familieteamet går inn og bistår.  Det er den vanligste ruten inn til familieteamet.

Men det betyr ikke at man må henvises fra helsesøstre og andre faginstanser. Du kan ta direkte kontakt med teamet ved å sende en e-post til [email protected]

En-til-en samtale hos familieteamet Grünerløkka. Foto: Tarjei Olsen
En-til-en samtale hos familieteamet Grünerløkka. Foto: Tarjei Olsen

Fra to til tre, og så fire…

Å bli mor eller far, kan være utfordrende. — Det er ofte overveldende, og det kan gå utover familiens fungering på ulike vis, påpeker Lisbeth Moberg, leder for familieteamet.

— Kanskje du har et barn på to år som tester alle grenser, og samtidig et nyfødt barn slik at du har lite søvn. Da trenger man kanskje litt hjelp til hvordan man kan ivareta seg selv, og samtidig klare å møte det barna er i behov av, sier psykolog Einbu.

Det er krevende for mange å håndtere den store livsendringen som kommer med et barn, og da er det viktig å kunne ha en arena der det er lav terskel for å si at man strever, og at man trenger hjelp av noen utenfra.

Mange forskjellige utfordringer

Teamet består av en psykolog, tre familieveiledere, og en teamleder. De møter på en rekke ulike familieutfordringer, og har mange eksempler å komme med.

— Som ny forelder kan din egen historie, din egen barndom, dukke opp. Noen må ta et oppgjør med det, mens andre må sortere, "Hvem skal vi være sammen i denne familien?". Mange trenger hjelp med den biten under graviditeten, og i tiden etterpå, sier Moberg.

— Men vi møter også 10-åringen som ikke vil gå på skolen, har vondt i magen og hodet, der foreldre og pedagoger lurer på, "Hva gjør vi nå?". Da er vi ofte en instans som er første sted etter skolehelsetjenesten og fastlegen.

Eller så kan vi møte den bekymrede gravide som er redd for at hun skal bli deprimert etter fødselen, og som ønsker å sortere tanker sammen med noen for å forhindre dette, sier Einbu.

Hjelper hele familien

Familieteamet jobber altså med hele familien, både med foreldrene og barna, fordi man tenker at systemet rundt er like viktig som individet som «bærer» problemet.

I tillegg blir familiene påvirket av eksterne forhold.

— For foreldre kan det handle mye om skuffelse, om hvordan ting ikke har blitt slik de hadde tenkt, håpet på, og drømt om, sier Einbu. "Alle andre i barselgruppa har det så fint. Det er bare jeg som strever og føler meg alene." Slik er det for mange, sier hun.

— Det er mye som skal være så vellykket. Du skal kunne jobbe fulltid, være mor, ha det riktige utstyret, tilføyer Moberg.

Gruppesamtale hos familieteamet på Grünerløkka. Foto: Tarjei Olsen
Gruppesamtale hos familieteamet på Grünerløkka. Foto: Tarjei Olsen

Emosjonell ivaretakelse

Målet for teamet er til syvende og sist å  forebygge emosjonelle vansker hos barn og unge. Veien dit er ofte gjennom foreldrene, da man tanker at når foreldre får hjelp med sine eventuelle strev, kan de i større grad være tilstede for barna med det de har behov for.

— Vi har fokus på egenmestring, og at familiene skal få de redskapene som gjør at de klarer seg i sine omgivelser, sier Moberg.

Ut i fra alvorlighetsgrad samarbeider og henviser teamet videre til andre instanser der det vurderes som nødvendig.

Ingenting for stort eller smått

Familieteamet er altså plassert i Bydel Grünerløkkas familiehus. Huset er bygget opp rundt Helsestasjonen 0-5 år som møter alle familier i bydelen. De har ett tverrfaglig samarbeid som gjør at familieteamet lett kan kontaktes og lett videreformidler det som er nødvendig til og fra andre faggrupper.

Teamet har bred kompetanse og lang erfaring innen feltene psykisk helse, helsefagarbeid og familieveiledning. I tillegg samarbeider de med helsesøstre, jordmødre, fysioterapeuter, sosiallærere, og pedagoger i barnehagene.

— Ingen utfordringer er for store eller for små. Vi møter mange i ulike livssituasjoner med ulikt nivå av belastning, sier Einbu.