Bydel St. Hanshaugen informerer

Her får en enslig mindreårig asylsøker leksehjelp fra en av gjestene på St. Hanshaugen seniorsenter. Ungdommene lager middag til gjestene en gang i måneden. Både seniorsenteret og prosjektet "Generasjonsmøter" er blant samarbeidsprosjektene mellom Bydel St. Hanshaugen og Kirkens Bymisjon. Foto: Torstein Ihle, Kirkens Bymisjon
Her får en enslig mindreårig asylsøker leksehjelp fra en av gjestene på St. Hanshaugen seniorsenter. Ungdommene lager middag til gjestene en gang i måneden. Både seniorsenteret og prosjektet "Generasjonsmøter" er blant samarbeidsprosjektene mellom Bydel St. Hanshaugen og Kirkens Bymisjon. Foto: Torstein Ihle, Kirkens Bymisjon

Vil du lære innvandrere norsk eller bli aktivitetsvenn for eldre? Bli frivillig i Bydel St. Hanshaugen

Bydel St. Hanshaugen samarbeider med frivillige organisasjoner om mange viktige tilbud til befolkningen. Hvis du også ønsker å bidra, står døren åpen for flere frivillige.

Publisert Sist oppdatert

Bydelsutvalget i Bydel St. Hanshaugen bevilger hvert år penger som skal styrke det frivillige arbeidet i bydelen.

En av samarbeidspartnerne er Kirkens Bymisjon. Bydelen støtter blant annet Skattkammeret, et svært populært sted hvor folk kan låne sportsutstyr og bli med på aktiviteter. Sammen med bydelen driver Kirkens Bymisjon også viktige tilbud som Frivilligsentralen og St. Hanshaugen seniorsenter.

På Skattkammeret i Ullevålsveien 39 kan man låne sportsutstyr og bli med på aktiviteter. Tilbudet er spesielt populært blant barnefamilier. Foto: Torstein Ihle, Kirkens Bymisjon
På Skattkammeret i Ullevålsveien 39 kan man låne sportsutstyr og bli med på aktiviteter. Tilbudet er spesielt populært blant barnefamilier. Foto: Torstein Ihle, Kirkens Bymisjon

Bydel St. Hanshaugen delfinansierer flere av Kirkens Bymisjons tilbud

  • Hanshaugens frivilligsentral: Louises gate 30.
  • Hanshaugen Seniorsenter: Lovisenberggata 4E. Seniorsenteret driftes av Kirkens Bymisjon på oppdrag fra Bydel St. Hanshaugen.
  • Skattkammeret: Ullevållsveien 39
  • Se nettsidene til Bydel St. Hanshaugen, Frivilligsentralen og Kirkens Bymisjon for mer informasjon.

Leder for Bydelsutvalget, Anne Christine Kroepelien (H) er opptatt av å styrke de frivillige kreftene i bydelen. Hun viser til at frivillighet og offentlig sektor representerer ulike roller i samfunnet og at de må utfylle hverandre. — Frivilligheten har stor egenverdi fordi den gir mening både for den som er frivillig og for de som har nytte av frivillig innsats, sier hun.

Sammen i Bydel St. Hanshaugen

Bydelen delfinansierer de nevnte tilbudene. Bydelens motto er «Sammen i Bydel St. Hanshaugen» og samarbeidet med frivillige bidrar til bydelens ønske om å skape et trygt og godt lokalsamfunn med gode levekår for alle.

— Dette er et samarbeid vi er stolte av og som gjør en forskjell for innbyggerne, sier Morten Bruun, prosjektkoordinator for frivillighet i Bydel St. Hanshaugen.

Kristin Müller-Nilsen, frivilligkoordinator på St. Hanshaugen Frivillighetssentral og ansatt i Kirkens Bymisjon, samstemmer. – Det gir helt andre muligheter når bydel og frivillige kan skape og drive tilbud sammen.

Tilbud til alle aldersgrupper

— Skattkammeret treffer gjerne barnefamilier, frivillighetssentralen har tiltak som dekker mange målgrupper, og seniorsenteret er selvfølgelig for de eldre i bydelen. Dermed når vi befolkningen på ulike stadier i livet, sier prosjektkoordinator Bruun.

— Bydelsutvalget har lagt til rette for at bydelen samarbeider med frivilligheten slik at tilbudet til innbyggerne blir bedre. Da får vi mer ut av offentlige penger, innbyggerne får bedre tilbud, i tillegg til at deltakelse i frivillighet er viktig for å skape tillit, inkludering og demokratideltagelse, sier BU-leder Kroepelien.

Fra kluss til pluss

Kirkens Bymisjon har circa 45 virksomheter der frivillige deltar. I bydel St. Hanshaugen gjelder det Skattkammeret, seniorsenteret og frivilligsentralen. I tillegg ligger Bymisjonstiltakene Lousies gate 30, et bo- og arbeidsfellesskap, Kirkens SOS, Natthjemmet, og Bybo i Pilestredet 30 i bydelen.

Deler av teamet på St. Hanshaugen frivilligsentral, fra venstre: Svein Harald Husby, Maja Furuseth-Olsen, Kristin Müller-Nilsen og Simen Valldal Johannessen.
Deler av teamet på St. Hanshaugen frivilligsentral, fra venstre: Svein Harald Husby, Maja Furuseth-Olsen, Kristin Müller-Nilsen og Simen Valldal Johannessen.

Kirkens Bymisjon har også andre spennende samarbeidsprosjekter med bydelen. Et eksempel er språkverkstedet Mølja, med uformell norskøving. Et annet et er gratis økonomisk rådgivningstilbud med det klingende navnet Fra kluss til pluss.

Følgetjeneste for eldre

På Skattkammeret er det ikke kun snakk om utlån av idrettsutstyr. De arrangerer også aktiviteter for barn og ungdom i feriene, som bowling, pizza, klatring, buldrepark og mye mer.

Hver uke er det også barnelek på Refstad asylmottak, og svømmetrening for enslige mindreårige asylsøkere i bydelen, og for barn og ungdom fra Refstad.

Frivilligsentralen har blant annet en «følgetjeneste», der frivillige følger de som trenger det til steder utenfor hjemmet – som til lege, sykehus og til butikken. Dette er det mange eldre hjemmeboende i bydelen som har glede av.

Frivilligsentralen har blant annet en «følgetjeneste», der frivillige følger de som trenger det til steder utenfor hjemmet – som til lege, sykehus og til butikken. Illustrasjonsbilde: NTB Scanpix / Oslo kommune
Frivilligsentralen har blant annet en «følgetjeneste», der frivillige følger de som trenger det til steder utenfor hjemmet – som til lege, sykehus og til butikken. Illustrasjonsbilde: NTB Scanpix / Oslo kommune

Vil komme nærmere befolkningen

For kommuner og bydeler blir samhandling med lokalbefolkningen enda viktigere fremover.

- Vi som er ansatt i bydelen må derfor bli enda bedre kjent med frivilligheten, slik at vi kan ta vare på og utvikle nye samarbeidsprosjekter, understreker prosjektkoordinator Bruun.

Bydelen har flere spennende prosjekter med organisasjoner som Den Norske Turistforening og med Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Sistnevnte omfatter kurs og opplæring for mennesker som ønsker å være Aktivitetsvenn for personer med demens.

Kunstprosjektet "Hvem er det som banker på min bro?", med dusker hengt over blant annet Elvebakken bro av medlemmer i Kunstklubben og skolebarn fra Bjølsen skole. St. Hanshaugen Frivilligsentral har fungert som en rådgiver og sparringspartner i oppstarten av det private prosjektet. Foto: Jessica Ullevålseter
Kunstprosjektet "Hvem er det som banker på min bro?", med dusker hengt over blant annet Elvebakken bro av medlemmer i Kunstklubben og skolebarn fra Bjølsen skole. St. Hanshaugen Frivilligsentral har fungert som en rådgiver og sparringspartner i oppstarten av det private prosjektet. Foto: Jessica Ullevålseter

Muligheter for alle som vil bidra som frivillige

— Vi ønsker at folk skal vite at vi er her. Her er det mulig å komme innom for en kaffe og høre mer om mulighetene for frivillig engasjement, sier Müller–Nilsen fra frivilligsentralen / Kirkens Bymisjon. — Dersom noen går rundt med en ide de vil sette ut i livet, er vi gjerne med som sparringspartnere og vil prøve å legge til rette så godt vi kan.

— Torsdag 04.oktober har vi Åpent Hus fra klokka 17.00- 20.00 – ta gjerne turen innom da, oppfordrer hun.

TV-aksjonen

Kirkens Bymisjon har i tillegg fått årets TV-aksjon.

Nå som vi nærmer oss TV-aksjonen 21. oktober oppfordrer Müller–Nilsen også frivillige til å gå med bøsse. — Tema for TV-aksjonen vår er «Mindre alene sammen». Målet er å skape 700.000 nye menneskemøter, sier hun.

Overskrifter som favner utvalgte prosjekter som pengene går til er «Kom inn for natten» (akuttovernattingstilbud), «Kom inn i hverdagslivet»
(arbeidstrening, aktivitet og fritidstilbud – som skattkammeret , og kafeer/møteplasser) og «Kom inn i samfunnet» (inkludering).

På blimed.no finnes mye spennende informasjon for interesserte. Der kan man også melde seg som bøssebærer.