Annonsørinnhold

Fra venstre: Trine Dalen Mossin og Mette Smedstad fra Selvhjelp Norge, og Odd- Arne Eriksen fra Link Oslo. Foto: Selvhjelp Norge.
Fra venstre: Trine Dalen Mossin og Mette Smedstad fra Selvhjelp Norge, og Odd- Arne Eriksen fra Link Oslo. Foto: Selvhjelp Norge.

Når livet blir et nummer for stort

Livet rammer oss på mange måter og nesten alle mennesker opplever vanskelige perioder som kan være preget av sorg og uro, tap og angst, livskriser og ensomhet, avmakt eller frustrasjon. LINK Oslo inviterer til møte om selvhjelp på Majorstua.

Publisert Sist oppdatert

Kan selvhjelp være noe for deg?

Det finnes heldigvis muligheter for å håndtere livet bedre med de utfordringer som er. Det krever innsats fra deg ‑ du må selv være en aktiv deltaker for å oppnå bedre livskvalitet.

Første skritt er å erkjenne hva som er vanskelig. Å ta mot til seg og be om hjelp, kan være et skritt videre for å få støtte til å sortere tanker og følelser. Erfaring viser at det er viktig å snakke om det som er vanskelig.

I tillegg til de offentlige tilbudene finnes også andre muligheter. Ulike organisasjoner, foreninger og kompetansemiljøer, slik som LINK Oslo, et eget senter for selvhjelp og mestring, kan være en slik mulighet.

Selvhjelpsgrupper i LINK Oslo

Selvhjelp er noe du kan gjøre alene, eller i fellesskap med andre. Ei selvhjelpsgruppe er mennesker som regelmessig samles for å håndtere problemene sine gjennom gjensidig hjelp og støtte.

I LINK Oslo får du kontakt med ansatte som har kunnskap om selvhjelp som arbeidsform, de tar imot påmelding til selvhjelpsgrupper og bidrar til oppstart av gruppene. Disse gruppene går så over til å være selvledede. Dette er samtalegrupper uavhengig av type problem og livssituasjon, og samtalen er basert på gjensidig tillit og taushetsplikt.

LINK Oslo finansieres av Oslo kommune, og muligheten er gratis.

Vil du vite mer? Du er velkommen til orienteringsmøte 23. januar klokken 19.00-20.30 i LINK Oslos lokaler i Kirkeveien 61 på Majorstua.

Kunnskap om selvhjelp er godt folkehelsearbeid

LINK Oslo samarbeider med kompetansemiljøet Selvhjelp Norge, som har et nasjonalt oppdrag med å øke kunnskapen om selvhjelp i samfunnet, og bidra til utvikling av selvhjelpsarenaer og møteplasser.

Mange har erfaring med at deltakelse i et fellesskap, som ei selvorganisert selvhjelpsgruppe, gir verdifull støtte på veien. Særlig handler dette om en opplevelse av “å være i samme båt”, og samtaler preget av gjensidighet og gjenkjennelse hos andre som også har problemer. Dette bidrar til gode, nære møter mennesker imellom med rom for bearbeidelse og endringsarbeid.

Egen motivasjon for endring er et viktig utgangspunkt for deltakelse.  Selvhjelpsarbeid, både individuelt og i gruppe, handler om å gjøre skrittvise endringer i livet sitt.

Denne videoen handler om verdien av å få sortert tankene dine:

Selvhjelp Norge

Selvhjelp Norge jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet og tilbyr gratis kompetanseheving om selvhjelp som verktøy og arbeidsform gjennom informasjonsarbeid, formidlingsoppdrag og undervisning. Her kan du ta kontakt med ansatte som har kunnskap om selvhjelp og god oversikt over muligheter som finnes nasjonalt.

Ønsker du mer informasjon?

___________________________________________________

Skrevet av Mette Smedstad, Selvhjelp Norge.