Rusken informerer

Lite kan slå å gå tur med hunden i deilig norsk sommervær. Her fra hundrerusken på Ekeberg.
Lite kan slå å gå tur med hunden i deilig norsk sommervær. Her fra hundrerusken på Ekeberg.

Ny Rusken-rapport: Hundeeiere vil ha flere lufteområder

Oslos hundeeiere har talt. Det kan resultere i flere og bedre friområder for hund og flere steder med gratis hundeposer.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2017 lanserte Rusken en spørreundersøkelse rettet mot innbyggere i Oslo kommune som har hund. De har spurt Oslos hundeeiere om byens friområder for hund og om et tema som alle hundeeiere kjenner svært godt til, nemlig hundeposer.

— Vi fikk tilbakemeldinger på at folk stort sett er veldig fornøyd, men de ønsker flere friområder for hund. Rusken og Bymiljøetaten har på vegne av Oslo kommune begynt å se nærmere på etablering av flere friområder hvor hundeeiere og hundene kan møtes og ha det gøy, sier ruskengeneral Jan Hauger.

Ruskengeneral Jan Hauger med rapporten Hunderusken 2017.
Ruskengeneral Jan Hauger med rapporten Hunderusken 2017.

— Det som også kom tydelig frem er at det ønskes flere avfallsdunker. Det er forsåvidt ønsket til alle Oslos innbyggere, ikke bare hundeeierne, sier han.

Vil at hundeeiere tar ansvar

Bakgrunnen for spørreundersøkelsen var todelt. For det første ønsker Rusken at Oslos hundeiere skal ta ansvar for hunden sin ved å bruke hundepose og kaste denne i en avfallsdunk. Samtidig ønsker de at Oslo kommune skal legge til rette for at dette kan bli gode vaner.

For å kunne realisere dette, mente Rusken at det var hensiktsmessig å be hundeeierne om tilbakemeldinger på hvilke tiltak og tilbud rettet mot hund i regi av kommunen som fungerer, og hvilke som eventuelt ikke fungerer. Resultatene fra undersøkelsen har nå blitt utgitt i rapporten Hunderusken 2017.

Gratis hundeposer og flere avfallsdunker

Rusken erfarer at de tre dispenserne med gratis hundeposer, som i dag er plassert langs
Ljansleva og ved Hallagerbakken, er svært vellykket. Derfor samarbeider nå Ruskensekretariatet og Bymiljøetatens parkforvaltning om å sette ut dispensere med gratis hundeposer ved samtlige 10 friområder for hund i Oslo.

I tillegg skal hundeposene være miljøvennlige, såkalte bio-hundeposer.

— Det tar mange tiår før de vanlige posene brytes ned, mens bioposene ifølge produsentene bruker 40 dager, sier ruskengeneral Hauger.

— Men det er mange som misforstår det og sier at hvis de har nedbrytbare poser, kan de bare kaste de i naturen. Det ønsker vi ikke. Vi ønsker at de skal bruke avfallsdunkene våre. Så flere avfallsdunker er noe vi ser på, legger han til.

— Hundelort er dårlig skismøring

— En av de tingene vi får en del tilbakemeldinger på, er at hundeeierne burde bli litt flinkere til å faktisk bruke hundepose når de er ute og lufter seg. De aller fleste hundeierne er flinke til å bruke pose, men de som ikke gjør det ødelegger for flertallet, sier Hauger.

— Vi ønsker å sette litt fokus på dette med viktigheten av å bruke pose. Spesielt vinterstid får vi en del klager på sløve hundeeiere, veldig ofte fra skifolk som sier at, går det ikke an å plukke opp etter hunden? "Dette er veldig dårlig skismøring", sier de.

Fra hunderusken, med ruskengeneral Hauger til venstre.
Fra hunderusken, med ruskengeneral Hauger til venstre.

Flere og inngjerdede friområder

Oslo kommune har 10 offentlige friområder for hund. I tillegg er det et friområde for hund i Torshovparken, etablert av bydel Sagene. Og flere kan det bli.

— Vi jobber med å finne areal for nye friområder for hund. Både i sentrum og i deler av Groruddalen er det behov for flere områder, og da vil vi også ta stilling til i hvor stor grad vi skal gjerde inn området. Mest aktuelt for inngjerding er nedlagte barneparker, fordi arealet er opparbeidet og gjerdet inn, forteller seniorkonsulent Jan Olav Nybo i Bymiljøetatens avdeling for byrom og grønnstruktur.

— Noen få av dagens 10 dressurområder er inngjerdede, og mange hundeeiere ønsker flere slike områder. Samtidig ønsker vi i utgangspunktet ikke alt for mye inngjerding av friområder, for de skal være tilgjengelige for allmennheten. Det er alltid en kamp om arealer, sier han.

Inngjerding har flere hensikter. For det første vil det for andre turgåere i området være et signal om at området faktisk er satt av til hundeformål. For det andre kan ikke alle hunder slippes løs. En inngjerding vil da sørge for at disse hundene likevel kan løpe uten bånd og sosialisere seg med andre hunder.

Du kan lese hele rapporten her, eller i boksen nedenfor (velg fullskjerm i boksmenyen for å få større format).

Hunderusken 2017 by Tarjei Kidd Olsen on Scribd