Annonsørinnhold

-- Å kunne ligge i en blomstereng en sommerdag og bare studere plantene mens jeg hører insekter som surrer forbi, det er lykke for meg, sier botaniker Bjørn H. Smevold fra Norsk botanisk forening. Her ser vi Smevold på utkikk etter bakkekløver, botanikkens St. Hallvard, på Hovedøya i 2017. Bakkekløveren er Oslos offisielle fylkesblomst. På Biomangfoldsuka blir det blant annet øysafari på Sankthansaften. Foto: Anders Høilund
-- Å kunne ligge i en blomstereng en sommerdag og bare studere plantene mens jeg hører insekter som surrer forbi, det er lykke for meg, sier botaniker Bjørn H. Smevold fra Norsk botanisk forening. Her ser vi Smevold på utkikk etter bakkekløver, botanikkens St. Hallvard, på Hovedøya i 2017. Bakkekløveren er Oslos offisielle fylkesblomst. På Biomangfoldsuka blir det blant annet øysafari på Sankthansaften. Foto: Anders Høilund

Biomangfoldsuka: Opplev Oslos ville hjerte

Hvor godt kjenner du det rike plante- og dyrelivet i Oslo? 15.- 23. juni kan du delta på mer enn 35 spennende aktiviteter relatert til byens biologiske mangfold.

Publisert Sist oppdatert

Det biologiske mangfoldet, altså antallet levende organismer, er særdeles omfattende i Oslo. Særlig på øyene og, interessant nok, i mange av de bebygde delene av byen (også kjent som «byggesonen»).

Oslo er faktisk kommunen med størst registrert biologisk mangfold i hele Norge.

Nå samarbeider Bymiljøetaten og Miljøhovedstads-sekretariatet med frilufts- og naturorganisasjoner, om en hel uke dedikert til hovedstadens naturtyper og dyreliv 15.-23. juni.

Det blir gratis arrangementer og aktiviteter for alle som ønsker å oppleve og lære mer om Oslos biologiske mangfold. Se hele programmet her!

I fjor ble det oppdaget at dette var sjefen i lufta over hustakene i byen. Denne flotte vandrefalken holdt daglig utkikk med duene i byen fra toppen av hotell Plaza på Grønland. Er den der nå? Foto: Andreas Gullberg
I fjor ble det oppdaget at dette var sjefen i lufta over hustakene i byen. Denne flotte vandrefalken holdt daglig utkikk med duene i byen fra toppen av hotell Plaza på Grønland. Er den der nå? Foto: Andreas Gullberg

Dette skjer

Det skjer så mye spennende at det er vanskelig å velge. Men det blir blant annet en stor jakt på plante-, dyre- og sopparter, biedag på Voksenenga, vandring langs Oslos Amazonas, aktivitetsdag på Huk, vann- og vitenshow på Havnelangs 2019, villblomstsafari i byen, og guidet tur i gammelskog.

Andre eksempler er vandring i Solvang kolonihager, åpning av utstillingen «Dyr i byen», utekino i Prindsen hage, miljødebatt om bytrærne, «Pride» i planteriket, flaggermustur i Frognerparken, fantasyspill i Bjølsenparken («Game of Trees»), pinnsvindag ved Østensjøvannet, Øysafari på St. Hansaften – for å nevne noe.

Miljøhovedstaden kjører en one-night-only takeover av Prindsen hage i Oslo sentrum og inviterer til en kveld i biomangfoldets tegn. Få med deg aktiviteter, miniforedrag, musikk og poesi - og ikke minst: utekino med visning av dokumentarfilmen "Oslos ville hjerte". Foto: Prindsen hage
Miljøhovedstaden kjører en one-night-only takeover av Prindsen hage i Oslo sentrum og inviterer til en kveld i biomangfoldets tegn. Få med deg aktiviteter, miniforedrag, musikk og poesi - og ikke minst: utekino med visning av dokumentarfilmen "Oslos ville hjerte". Foto: Prindsen hage

Oslo, europas miljøhovedstad

Biomangfoldsuken gjennomføres fordi Oslo er miljøhovedstad i år.

— Vi vil bevisstgjøre og informere om det biologiske mangfoldet i Oslo. Vi vil styrke stoltheten, respekten og ønsket om å ta vare på Oslos plante- og dyreliv. Vi vil at Oslos innbyggere skal oppdage og se Oslo med et nytt blikk. At folk får bruke sansene; se, lukte, lytte og ta på, forklarer koordinator for biomangfolduka i Bymiljøetaten, Line Tveiten.

15000 arter i Oslo

Oslos varierte natur, unike jordsmonn og milde klima gir grunnlag for et rikt plante- og dyreliv. Nærmere 15 000 arter er påvist i Oslo kommune. På andreplass er Larvik kommune med omlag 9 000 arter.

Byen ligger mellom marka og fjorden med 10 frodige bekke- og elveløp som binder skogen og sjøen sammen. I tillegg kommer alle byens grønne flekker, parker, hager og trær.

Det er spesielt den kalkrike berggrunnen nederst i Oslogryta og i indre Oslofjord som sammen med det lokale klimaet gir grunnlag for et unikt biologisk mangfold.

Det blir piggsvindag ved Østensjøvannet på Biomangfoldsuka. Akkurat denne piggsvinungen bor i en gammel og rufsete hage på Rosenhoff.
Det blir piggsvindag ved Østensjøvannet på Biomangfoldsuka. Akkurat denne piggsvinungen bor i en gammel og rufsete hage på Rosenhoff.

Masse planter og dyr i byen

— I tillegg til naturområder som marka og øyene er «bynatur» som parker, friområder og skogsholdt helt nødvendige for å beholde Oslos biologiske mangfold. Dette er spesielt viktig for fuglelivet, sier prosjektleder Anita Trosdahl.

En del verdifulle områder er avhengige av skjøtsel og pleie for å opprettholde naturverdiene, og for å hindre gjengroing av busker og trær.

— Kommunen har viktige samarbeidspartnere og bidragsytere blant de mange frivillige organisasjonene, borettslagene, velforeningene, og andre som gjør en stor innsats med kartlegging av arter, skjøtsel av natur, og formidling av naturkvaliteter, sier Tveiten.

Artsjakten er en årlig nasjonal dugnad hvor det er om å gjøre å finne flest plante-, dyre- og sopparter i løpet av ett døgn. I år er artsjakten en av aktivitetene på Biomangfoldsuka. Bli med og finn så mange arter som mulig! Foto: Ellen Munden Paalgard / Sabima
Artsjakten er en årlig nasjonal dugnad hvor det er om å gjøre å finne flest plante-, dyre- og sopparter i løpet av ett døgn. I år er artsjakten en av aktivitetene på Biomangfoldsuka. Bli med og finn så mange arter som mulig! Foto: Ellen Munden Paalgard / Sabima

Svartelistede arter truer

Svartelistede, fremmede plantearter utgjør en trussel i en del områder, da disse artene fortrenger den naturlig hjemmehørende vegetasjonen.

De fleste artene som utgjør et problem i Oslo har spredd seg fra hageanlegg. Derfor er det viktig at man ikke kaster hageavfall i skråninger og grøfter, men leverer det til hageavfallsmottak.

Du kan bidra til biomangfoldet

Nesten alle i Oslo forvalter utearealer, enten det er en balkong, takhage, bakgård, fellesarealer eller hage. Alle kan bidra med noe. For eksempel:

  • Ikke plant svartelistede arter og lever svartelistede arter til hageavfallsmottak.
  • Ikke hogg store, gamle trær. De er hjem til et stort antall arter, drikker masse vann (bra for overvannshåndtering) og skjermer mot luftforurensning. Sommeren 2018 viste oss at trærne også kan være gode å ha som skygge mot sola. Det er søknadspliktig å felle store trær.
  • Lever hageavfallet ditt til kommunens hageavfallsmottak. Det er gratis.
  • La hagen være litt rotete; la deler av hagen være eng istedenfor å klippe gresset over det hele, lag gjerne en dam i hagen, la døde trær stå derom du kan - de kan gi liv til et rikt artsmangfold. Velg pollinatorvennlige blomster (se blomstermeny.no) og ikke bruk sprøytemidler.
  • Legg grønt tak og fasader.
  • Heng opp fugle- og flaggermuskasse. Sett ut kuber/kasser for innsekter.
  • Hjelp Bymiljøetaten å kartlegge arter i Oslo. Legg inn dine observasjoner i Artsdatabanken.
  • Engasjer deg i en av de mange biologiske foreningene.
  • Engasjer deg politisk for biologisk mangfold.

Look to Oslo

Kommunen håper at Biomangfolduka blir del av en investering også utover 2019.

— Vi ønsker å få arrangementer til Oslo som har med biomangfold å gjøre også etter Biomangfoldsuka og 2019, og vi vil fortsette å jobbe med fagarrangementer om biologisk mangfold for forskjellige målgrupper, sier Tveiten.

Håpet er at det politiske fokuset på biomangfold skal styrkes og videreføres i fremtiden.

— Vi vil gjøre Oslo til foregangskommune for forvaltning av biologisk mangfold, og vi vil gjøre det lønnsomt for næringslivet å ivareta og utvikle biomangfold, for eksempel med grønne tak med artsrike blomsterenger. «Look to Oslo», avslutter Line Tveiten.

Programmet finner du her!

Oppdag en av Oslos øyer sammen med erfarne fugletittere. En av aktivitetene på Biomangfoldsuka er en guidet tur med fugletittere på Gressholmen (bildet), en av de lokale øyene i indre Oslofjord. Sommerstid i Oslofjorden er vi midt i hekketiden, men øyene er likevel svært tiltrekkende for trekkfugler, samt ender, lommer, vadere og småfugler.
Oppdag en av Oslos øyer sammen med erfarne fugletittere. En av aktivitetene på Biomangfoldsuka er en guidet tur med fugletittere på Gressholmen (bildet), en av de lokale øyene i indre Oslofjord. Sommerstid i Oslofjorden er vi midt i hekketiden, men øyene er likevel svært tiltrekkende for trekkfugler, samt ender, lommer, vadere og småfugler.