Rusken informerer

ET TALERØR: Oslo-ungdom får en unik mulighet til å si hva de mener i deres nærmiljørapport – som skal overleveres politikere og andre beslutningstakere. Foto: Oda Hveem
ET TALERØR: Oslo-ungdom får en unik mulighet til å si hva de mener i deres nærmiljørapport – som skal overleveres politikere og andre beslutningstakere. Foto: Oda Hveem

I Miljøboka utfordrer Rusken Oslos elever til å engasjere seg i nærmiljøet sitt

Hva er fint ved byen vår og hva kan vi forbedre? Gjennom Miljøboka utfordres elever til å benytte matte, norsk og samfunnsfag til å forstå og forbedre nærområdet sitt.

Publisert Sist oppdatert

Miljøboka er et undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen, bakt inn i fagene norsk, matematikk og samfunnsfag. Til forskjell fra den tradisjonelle lærerboka er oppgavene knyttet opp mot elevens eget nærmiljø.

– Siden elevene bryr seg om sitt eget bomiljø, tror vi på å knytte Miljøboka opp mot dette. Det er enklere å erverve ny kunnskap dersom man brenner for saken, mener ruskengeneral Jan Hauger i Oslo kommune.

Det er Rusken som står bak Miljøboka, men opplegget er utviklet i samarbeid med Utdanningsetaten og lærere. Innholdet er testet på både lærere og skoleklasser.

– Nå begynner skoler å ta i bruk Miljøboka, og vi oppfordrer enda flere til å hive seg på, sier Hauger.

BANKER PÅ: Det digitale undervisningsopplegget «Miljøboka» søker ungdomsskoleelever i Oslo. Foto: Oda Hveem
BANKER PÅ: Det digitale undervisningsopplegget «Miljøboka» søker ungdomsskoleelever i Oslo. Foto: Oda Hveem

– Ikke avslå Miljøboka

Rusken har full forståelse for at det i dag er mange tidstyver i skolen, noe som kan få skoler til å avslå ulike tilbud.

– Men ikke avslå Miljøboka, anmoder Hauger.

– Miljøboka er ingen tidstyv, siden den bygger på eksisterende lærerplan. Det betyr at oppgavene kan brukes som en erstatning eller et supplement til noen av oppgavene i for eksempel matteboka, norskfaget eller samfunnsfag.

SAMARBEID: Skoleelever skal samarbeide når de jobber med Miljøboka som et prosjekt. Foto: Oda Hveem
SAMARBEID: Skoleelever skal samarbeide når de jobber med Miljøboka som et prosjekt. Foto: Oda Hveem

Et talerør

Hver klasse kan sende inn sin «Miljøbok» til Rusken straks de er ferdig med prosjektet, dersom det er ønskelig. Rusken tar vare på alle prosjektene som sendes inn og vil etter hvert overlevere samlingen «Miljøboka» til Oslos politikere, ulike etater og andre beslutningstakere i kommunen.

– I samlingen vil man tydelig kunne lese hvilke ønsker ungdommene har for sine nærmiljøer. Kanskje en av skoleoppgavene faktisk ender opp som en realitet, påpeker Hauger.

– All ny infrastruktur og byutvikling må ta hensyn til miljøet og det grønne. Miljøboka gir ungdommen en plattform til å vise sitt engasjement for miljøet, mener ruskengeneralen.

I EGEN BY: Gjennom Miljøboka får ungdom en mulighet til å gi innspill om hvordan deres eget bomiljø kan bli enda bedre. Foto: Oda Hveem
I EGEN BY: Gjennom Miljøboka får ungdom en mulighet til å gi innspill om hvordan deres eget bomiljø kan bli enda bedre. Foto: Oda Hveem

Fra A til Å

Når en klasse tar i bruk Miljøboka starter man med å definere hva som er deres nærmiljø og gir sin beskrivelse av dette. Deretter velger de hva slags spørsmål de vil bruke i en spørreundersøkelse som de skal gjennomføre. Helt til slutt vil klassen utarbeide en nærmiljørapport.

ENGASJERER: Miljøboka lar ungdom bruke sitt eget nærmiljø som case når de skal løse pedagogiske skoleoppgaver. Foto: Oda Hveem
ENGASJERER: Miljøboka lar ungdom bruke sitt eget nærmiljø som case når de skal løse pedagogiske skoleoppgaver. Foto: Oda Hveem

– Underveis i denne prosessen følger det med øvingsoppgaver tilpasset 8. trinn på ungdomsskolen. Men vi har valgt å ha nivåtilpassede øvingsoppgaver, noe som gjør at også 9. og 10. trinn kan ha stor nytte av Miljøboka, opplyser Hauger.

Les mer om Miljøboka ved å klikke deg inn på denne nettsiden.