Annonsørinnhold

Behandlingsprogrammet for alkohol på Vangseter varer i seks uker, mens behandlingsprogrammet for medikamenter varer i ti uker.
Behandlingsprogrammet for alkohol på Vangseter varer i seks uker, mens behandlingsprogrammet for medikamenter varer i ti uker.

Vangseter hjelper mennesker som er avhengige av alkohol eller medikamenter

Vangseter er Norges ledende senter for avhengighetsbehandling. Her får mennesker avhengige av alkohol eller medikamenter, og deres familier, støtten de trenger for å frigjøres fra avhengighet.

Publisert

Rusmisbruk er et samfunnsproblem som berører mange hardt, ikke minst i Oslo. Både privat og i arbeidslivet er det mange som opplever vansker med egen rusbruk.

Vangseter er Norges ledende senter for avhengighetsbehandling. Det er en privat rusinstitusjon på Jevnaker som behandler mennesker som sliter med misbruk av alkohol og/eller medikamenter. De fleste som behandles ved Vangseter sliter med alkoholavhengighet, medikamenter, eller begge deler.

Flesteparten av de 19 ansatte hos Vangseter er utdannet helsepersonell. De har sykepleiere, vernepleiere, leger og psykologer, og flere har videreutdanning i kognitiv terapi. Nettopp kognitiv terapi og samtaler er en sentral del av tilbudet.

Vangseter holder til i idylliske omgivelser på Jevnaker.
Vangseter holder til i idylliske omgivelser på Jevnaker.

Høy kompetanse

— Vi har høy kompetanse på det vi holder på med. Jeg tror ikke du finner mange steder i Norge som er bedre på å forstå og behandle et rusproblem som alkohol, for eksempel. Vi behandler mellom cirka 180 og 220 mennesker med vårt seks ukers behandlingsprogram årlig, så vi får mengdetrening, sier Sten Rune Roland, daglig leder og psykologspesialist på Vangseter.

Sten Rune Roland, daglig leder og psykologspesialist på Vangseter.
Sten Rune Roland, daglig leder og psykologspesialist på Vangseter.

Vangseter gjennomfører ulike behandlingsprogram på Jevnaker, hvor man bor på senteret under behandlingen, og har i tillegg en poliklinikk på Helsehuset ved Bryn senter som tilbyr poliklinisk dagbehandling.

Alkohol: Seks ukers behandlingsprogram

De som sliter med alkohol, gjennomfører et seks ukers behandlingsprogram hos Vangseter.

Veldig mye av behandlingen foregår i grupper, og i hver gruppe er det en terapeut som underviser om psykiske lidelser og avhengighet som fenomen.

Hver uke gjennomgås et nytt tema. Den første uka heter for eksempel «rus og avhengighet», hvor det undervises om ulike perspektiver på rus og avhengighet. En annen uke setter søkelys på «rus og relasjoner», og ser på hva rus gjør med de nærmeste, som barn, ektefeller og øvrig familie.

Her kan du se en kort videosnutt om Vangseter:

Medikamenter: Opptil ti ukers behandling

For de som sliter med medikamenter varer behandlingsprogrammet i opptil ti uker, fordi avvenning fra medikamenter gir litt lengre abstinenser enn alkohol.

— Et typisk eksempel på noen som sliter med medikamenter, er en person som har gått på smertestillende eller beroligende medikamenter og blitt avhengig av det. Mange som sliter med smerte eller angst får beroligende medikamenter, de fungerer veldig godt, men man blir lett avhengig, påpeker daglig leder Roland hos Vangseter.

Behandler tilbakefall

Vangseter har et eget tilbakefallsprogram. — Ofte er det ikke slik at man er i rusbehandling og så er man frisk. Veldig mange har tilbakefall og trenger hjelp igjen, forklarer Roland.

Tilbakefallsprogrammet varer i to eller fire uker. Vanligvis i fire uker, men mange er i jobb og da har man av og til ikke mulighet til å delta så lenge.

I tillegg har Vangseter et oppfriskningsprogram. — Da har du vært i ordinær behandling på Vangseter, og ikke hatt tilbakefall, men føler behov for litt motivasjonspåfyll, en «boost». Da kan du komme hit og være her i to dager eller to uker, eller mer eller mindre, det kommer helt an på, sier Roland.

Vangseter

Ettervern og familieprogram

Vangseter har et ettervernstilbud i mange byer i Norge. Tilbudet består av ettervernsgrupper hvor tidligere klienter møter hverandre i grupper og hjelper hverandre til å stå livet ut uten misbruk av alkohol eller medikamenter. I Oslo gjennomføres tilbudet på poliklinikken i Oslo på Bryn.

Vangseters klienter får også tilbud om et to dagers familieprogram. Mange pårørende har kanskje aldri snakket om rusproblemene i familien, for eksempel barn av rusavhengige som aldri har snakket om rusproblemene til mamma eller pappa. Derfor kommer familier fra hele landet til Vangseter, hvor de får snakke med egne og andres familier.

De som deltar på familieprogrammet kan være barn ned til 10 år, ungdommer, voksne barn og ektefeller.

Avrusningsprogram

Av og til kommer det inn mennesker som er påvirket av alkohol og ikke er edru. De skjermes fra de andre pasientene og blir med på et avrusningsprogram.

Klienter som møter opp ruset blir fulgt opp ekstra tett fordi alkoholabstinenser potensielt kan være dødelige på grunn av kramper. Derfor er alltid en lege til stede på avrusningen, og klienter kan få en krampeprofylaktisk behandling, en enkel medisinsk behandling som gjør at man ikke får abstinenskramper.

De aller fleste trenger ikke mange døgn i avrusning før de er klare for det vanlige behandlingsprogrammet.

Poliklinisk tilbud i Oslo

Vangseter har blant annet trivelige fellesarealer, et velutstyrt treningsrom og velsmakende og sunne måltider.
Vangseter har blant annet trivelige fellesarealer, et velutstyrt treningsrom og velsmakende og sunne måltider.

Vangseter har altså også en liten poliklinikk i Oslo som heter Vangseter Oslo, i Helsehuset ved Bryn senter. Her tilbys samtaleterapi som dagbehandling, til forskjell fra døgnklinikken på Jevnaker hvor man overnatter gjennom hele behandlingsperioden (for eksempel i seks uker).

Det er også mulig å begynne hos Vangseter Oslo, og så dra til døgnklinikken på Jevnaker senere hvis man konkluderer med at man trenger en mer intensiv behandling.

Og som nevnt er det hit man kommer for ettervernstilbudet.

Slik finansieres behandling hos Vangseter

På Vangseter får man servert sunn og god mat.
På Vangseter får man servert sunn og god mat.

Vangseter er en helprivat rusinstitusjon uten støtte fra det offentlige. Derfor betaler klientene for egen behandling selv, eller via helseforsikring.

I praksis er det enten klienten selv eller klientens familie som betaler, eller klientens arbeidsgiver. I tillegg har det blitt mer og mer vanlig at klientene får dekket behandlingen med egen helseforsikring.

Et stort samfunnsproblem

Det er ingenting å utsette på omgivelsene hos Vangseter om sommeren heller!
Det er ingenting å utsette på omgivelsene hos Vangseter om sommeren heller!

Rusproblemer fører til store utfordringer for familier. For eksempel lever barn av mennesker med rusproblemer i usikkerhet og uforutsigbarhet og er kanskje redde for mamma eller pappa. For en ektefelle kan det selvfølgelig også være veldig vanskelig, og Roland ser at familien ofte tilpasser seg den som har rusproblemer.

– Ofte ser man ikke at man jobber for å dekke til den avhengiges problemer. Man dekker det til overfor venner og familie slik at de ikke skal skjønne hva som foregår. Og for arbeidsgivere er det selvfølgelig mange sykemeldinger og rare ting som skjer på jobb hvor man likevel ikke skjønner at den ansatte sliter med rus, sier Roland.

Mer generelt fører rusproblematikk til alt fra at folk blir utsatt for vold, til at folk som ruser seg er mer utsatt for å havne i ulykker. — Det kan være fra å falle på isen og brekke et bein, til at det er veldig mange bilulykker hvor man finner rus i blodet til personen som har omkommet eller er skadet. Veldig mange kjører rundt i Norge i dag i ruspåvirket tilstand, sier Roland.

— Så vet vi at alle typer rusmidler er med på å forkorte livslengden til mennesker. Man blir både mer psykisk syk og mer fysisk, eller somatisk, syk. Det klassiske er såkalt skrumplever, altså leverproblemer, men det kan også være mange andre typer kroppslige diagnoser og sykdommer, sier han.

Kognitiv terapi

Vangseter.
Vangseter.

Som tidligere nevnt benytter en stor del av behandlingen seg av kognitiv terapi. Vangseter benytter seg av kognitiv terapi fordi for det er en kunnskapsbasert måte å drive behandling på, og en terapimetode som er anbefalt av helsemyndighetene.

Det er også en vennlig måte å drive behandling på. — Før i tiden skulle man være veldig konfronterende, men kognitiv terapi er basert på samarbeidende relasjoner. Vi har likeverdige relasjoner. Terapeutene er ikke overdommere, men prøver å bygge på samarbeid og hjelpe klienten til å løse egne livsutfordringer, sier Roland.

Fokuset er på hvilke tanker som er utfordrende. På hvilke tanker som påvirker følelser, kroppslige reaksjoner og adferd.

Mange mennesker som sliter med rusproblemer, sliter også med depresjon og angst. Enten fordi de drikker eller ruser seg for å dempe depresjon eller angst, eller fordi rusen har påført depresjon eller angst. Med teknikkene og tankemåtene man lærer seg i kognitiv terapi blir det lettere å håndtere både rusen og de psykologiske utfordringene.

For å lese mer om Vangseter, besøk nettsiden deres.

Powered by Labrador CMS