Annonsørinnhold

- Skoleveien må prioriteres med flere gang- og sykkelveier, mener Terje Bjørnstad, styremedlem i NAF Oslo og Omegn.
- Skoleveien må prioriteres med flere gang- og sykkelveier, mener Terje Bjørnstad, styremedlem i NAF Oslo og Omegn.

Én av fire i osloområdet går med hjertet i halsen grunnet farlige skoleveier

En av dem som frykter at barnet kan bli påkjørt er mamma Synne Skjulstad, fra Marienlyst: – Nesten daglig er det farlige hendelser. Barn blir sneiet av bilister som kjører på rødt. Sjåfører øker farten for å komme over krysset på gult lys.

Publisert Sist oppdatert

NAF i Oslo og Omegn har bedt folk om å komme med innspill på steder hvor de føler det utrygt å sende barna ut i trafikken. Og har fått overveldende respons. En av fire i Oslo-området mener skoleveien er utrygge, ifølge NAFs Trafikantbarometer.

På spørsmål om hvilke tiltak som vil bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, er svaret at flere gang- og sykkelveier er viktigst. To av fem i undersøkelsen vil prioritere dette tiltaket, mens litt færre (38 prosent) mener vintervedlikehold er viktigst.

Fakta NAFs Trafikantbarometer

NAFs trafikkbarometer er den mest fullstendige undersøkelsen av nordmenns holdninger og handlinger i trafikken. Den utføres av TNS Kantar. I årets undersøkelse har 1000 personer over hele landet svart.

– I disse dager begir rundt 60.000 førsteklassinger seg ut på skoleveien for første gang. Skoleveien må prioriteres med flere gang- og sykkelveier, mener Terje Bjørnstad, styremedlem i NAF Oslo og Omegn.

Overveldende respons

I Oslo-området har NAF, på bakgrunn av tipsene, kartlagt 41 utrygge trafikkstrekninger. Ett av disse er krysset Ullevålsveien / Kirkeveien / Blindernveien. Krysset er et mareritt for elever og foreldre. Her skal skolebarn krysse veien til Marienlyst skole. Samtidig kommer biler og sykler i full fart i flere ulike retninger.

Krysset mellom Ullevålsveien og Kirkeveien er godt merket, men merkingen er villedende og gjør ikke krysset tryggere for skolebarna.
Krysset mellom Ullevålsveien og Kirkeveien er godt merket, men merkingen er villedende og gjør ikke krysset tryggere for skolebarna.

– Vi kan ikke forvente at barn skal klare å lese det kompliserte trafikkbildet her, sier skolemamma Synne Skjulstad.

Opprørt over farlig kryss

Hun er engasjert og opprørt over at trafikksituasjonen i krysset ikke har blitt gjort enklere.

Synne Skjulstad fikk nok av å se skolebarna gå over det farlige krysset mellom Kirkeveien og Ullevålsveien. Foto: Anders Høilund
Synne Skjulstad fikk nok av å se skolebarna gå over det farlige krysset mellom Kirkeveien og Ullevålsveien. Foto: Anders Høilund

— Nesten daglig er det hendelser som kunne vært farlige. Barn blir sneiet av bilister som kjører på rødt. Det er sjåfører som øker farten for å komme over krysset når trafikklyset viser gult. Og når biler som kommer opp Kirkeveien fra Majorstua og skal svinge inn Ullevålsveien, kommer fotgjengere og biler brått på hverandre, forteller Skjulstad.

– Forferdelig kryss

Skjulstad får støtte fra en person med lang fartstid i trafikken. Bjørn-Theo Rasmussen er trafikklærer og daglig leder ved Alna trafikkskole:

– Dette er et forferdelig kryss. Jeg opplever at alle trafikantgruppene er satt i fare her. Særlig venstresvingen når du kommer opp fra Ullevålsveien og skal ned Kirkeveien mot Majorstuen, er vanskelig. Bilistene legger seg for langt til venstre og kommer i konflikt med både biler, sykler og gående, forteller han.

Krysset Kirkeveien, Ullevålsveien, Blindernveien er svært komplisert og uoversiktlig. Her kommer biler, sykler og skolebarn til fots. Foto: Google maps
Krysset Kirkeveien, Ullevålsveien, Blindernveien er svært komplisert og uoversiktlig. Her kommer biler, sykler og skolebarn til fots. Foto: Google maps

Også sykkelmarkeringen i krysset er villedende, mener trafikklæreren. Tidligere var det et pilsystem i krysset som kommunen fjernet, uten at han forstår hvorfor.

– Man kunne tegnet opp en ledelinje på asfalten for dem som svinger fra Blindernveien og for dem som kommer fra Ullevålsveien. Alternativt kunne trafikklyset vise rødt lys for alle kjørende mens de gående krysser veien.

Trafikklærer og daglig leder ved Alna trafikkskole, Bjørn-Theo Rasmussen, mener bymiljøetaten må sikre krysset ved Ullevålsveien /Kirkeveien. Foto: Alna Trafikkskole
Trafikklærer og daglig leder ved Alna trafikkskole, Bjørn-Theo Rasmussen, mener bymiljøetaten må sikre krysset ved Ullevålsveien /Kirkeveien. Foto: Alna Trafikkskole

Busstopp rett foran skarp sving

Også i Holmenkollveien ved Krags vei er det risikabelt å være trafikant, mener Terje Bjørnstad i NAF. Her har bymiljøetaten i Oslo lagt busstoppet til buss 46 rett foran en skarp og uoversiktlig sving.

Når bussen stopper, blir bilistene utålmodige og vil kjøre forbi, uten at de ser om det kommer noen bilister i motsatt retning rundt svingen.

– En heltrukken linje kan begrense problemet, men jeg ser ofte at bilister ikke respekterer heltrukne linjer. Jeg tror derfor ikke en sperrelinje alene er nok. Dette må i så fall følges opp med overvåkning, mener trafikklærer Rasmussen.

Ideelt sett burde bussfeltet flyttes til svingen, 50 meter ned i gata. Der er svingen utformet, slik at det er plass til en buss. – Jeg forstår ikke helt hvorfor kommunen ikke har lagt busstoppen der, sier han.

Bilene som venter bak bussen blir utålmodige og kjører forbi bussen rett foran svingen. Foto: NAF Oslo og Omegn
Bilene som venter bak bussen blir utålmodige og kjører forbi bussen rett foran svingen. Foto: NAF Oslo og Omegn

Hjertesone rundt skolen

NAF har i forbindelse med kampanjen Med hjertet i halsen utarbeidet en veileder. Her går det frem at ildsjeler kan melde inn utrygge trafikkstrekninger i sitt lokalmiljø til NAF, som jobber videre med disse overfor kommunen, media og lokalbefolkningen.

Trygg Trafikk anbefaler å jobbe med såkalte hjertesoner rundt skoler. Det finnes ikke en ferdig oppskrift på hva en hjertesone er. Men målet er å etablere små og store tiltak som gjør det sikrere for elever å sykle og gå. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner kan være viktige tiltak rundt en skole.

Det nytter ofte å engasjere seg for at barna får en tryggere skolevei. Foto: Jan Haas / NTB scanpix
Det nytter ofte å engasjere seg for at barna får en tryggere skolevei. Foto: Jan Haas / NTB scanpix

Hva kan foreldre gjøre

Hva kan foreldre gjøre for å skape en tryggere skolevei:

  • Bli enige om hvor hjertesonen på deres skole bør være.
  • Samarbeid gjennom FAU og bli enige om felles regler.
  • Finn egnede steder, såkalte droppsoner, der barn som blir kjørt kan bli sluppet av. Disse stedene bør lokaliseres slik at resten av skoleveien blir trafikksikker.
  • Tenk gjennom egne vaner – må barna kjøres til skolen eller kan de gå alene eller sammen med andre?
  • Lag følgegrupper for å hjelpe hverandre.
  • Den korteste veien er ikke alltid den tryggeste. Vis barna hvor det er best å gå og sykle, og bidra til en trygg og sikker skolevei for alle.