Rusken informerer

Sentrale personer i Bydelsrusken. Fra venstre: arbeidsleder Ivar Røe, spesialkonsulent Kari Nygren, Ruskengeneral Jan Hauger og avdelingsleder Håkon Nesheim. Foto: Anders Høilund
Sentrale personer i Bydelsrusken. Fra venstre: arbeidsleder Ivar Røe, spesialkonsulent Kari Nygren, Ruskengeneral Jan Hauger og avdelingsleder Håkon Nesheim. Foto: Anders Høilund

– Den som går hjem uten å ha fått møkk på hanskene, har ikke gjort en bra jobb

Bydel Grünerløkka hjelper ungdom inn i arbeidslivet slik at de får arbeidserfaring, og bydelen får engasjert og motivert arbeidskraft. – Vi tilbyr dem en ekte jobb, hvor de tjener penger. Det er en vinn-vinn situasjon.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom tiltakene Jobb etter skoletid og Jobb på lørdag får lokal ungdom arbeidserfaring hos Bydelsrusken Grünerløkka. Sju stille, og kanskje litt morgentrøtte, ungdommer får skifte til arbeidsantrekk. Deretter setter El Hocine Mahnin dem i arbeid på miljøstasjonen i Sofienbergparken til å rydde og male.

Straks arbeidshanskene kommer på, blir det mer liv i ungdommen. De går rett i arbeidsmodus, og Mahnins oppgave som arbeidsleder er enkel.

– Ungdommene er flinke, og noen har vært her før. De får ikke noe nytt engasjement hvis de ikke har møtt presis og gjort en god jobb. Jeg liker veldig godt å arbeide med så fin ungdom, sier Mahnin.

– Lærte meg å jobbe

– Den som går hjem herfra uten å ha fått møkk på hanskene, har ikke gjort en bra jobb, sier en av guttene.

Ilyas Osman (18) er tilbake hos Bydelsrusken etter å ha arbeidet på miljøstasjonen for to somre siden. Nå skal han jobbe der fram til 30. juni.

– Jeg trivdes godt her. Vi var en fin gjeng som arbeidet med å dele ut leker og sportsutstyr i parken den sommeren. Jeg kunne ingen ting da jeg kom hit, men hadde veldig gode kolleger som lærte meg både jobben og hvordan det er å være en god kollega. Nå blir det sikkert tyngre arbeid, men jeg gleder meg til å ta fatt, sier Osman.

Skoleelev Ilyas Osman (18) er en av de som har fått jobb i Bydelsrusken. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Skoleelev Ilyas Osman (18) er en av de som har fått jobb i Bydelsrusken. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Svært fornøyd med innsatsen

Arbeidsgruppene supplerer kommunens vedlikehold av parker og uteområder i bydelen. De har et verksted og reparerer både møbler og sportsutstyr for bydelens beboere.

I Sofienbergparken står ei grønnmalt hytte, ofte referert til som Miljøhuset. Bydel Grünerløkka har mange planer for bruken av hytta. Bydelsrusken har kastet seg over oppussingen.

I Miljøhuset er Solveig J. Gillberg arbeidsleder. En gutt og tre jenter svinger malerkoster og ruller maling på veggene innvendig.

Ruskengeneral Jan Hauger skryter av arbeidsinnsatsen. Bydelsrusken har et todelt mandat. Her skal både voksne som står utenfor arbeidslivet hjelpes inn, og ungdom introduseres for arbeidslivet gjennom en jobb i regi av bydelen.

– Jeg vil gjerne skryte av alt det flotte Bydelsrusken gjør. Når arbeid skal utføres i parkene, hentes det ikke inn arbeidskraft utenfra, forteller Hauger. Han mener bydelen driver arbeidstiltakene veldig bra, og at Bydelsrusken er godt innarbeidet.

– Å få folk i jobb er selvsagt bra for samfunnet, men kanskje enda viktigere for den som opplever å få en sjanse i arbeidslivet gjennom disse prosjektene, sier Hauger.

Inngang til arbeidslivet

I Bydelsrusken gis det håp og en mulighet for en ny sjanse i arbeidslivet.

– Bydelsrusken Grünerløkka blir en innfallsport eller en vei tilbake til arbeidslivet for mange som har stått utenfor. Eller sagt på en annen måte, Bydelsrusken Grünerløkka er et sosialpolitisk prosjekt for å sysselsette folk som har lyst til å gjøre et skikkelig bidrag til fellesskapet, sier fungerende avdelingsleder i Seksjon for kvalifisering og miljø i bydel Grünerløkka, Håkon Nesheim.

Bydelene kan hvert år søke Ruskensekretariatet om økonomisk støtte til prosjekter hos Bydelsrusken. Ruskens krav er at arbeidstiltaket skal ha en lav terskel, falle inn under Ruskens slagord om en renere by og at arbeidsdeltakerne skal bruke Ruskens arbeidsklær.

Spesialarbeider El Hocine Mahnin liker godt å jobbe med ungdommene og skryter av arbeidsplassen. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Spesialarbeider El Hocine Mahnin liker godt å jobbe med ungdommene og skryter av arbeidsplassen. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Gir ungdom et eierskap til lokalmiljøet

Det er ikke bare budsjettet som spares ved å bruke Bydelsruskens egne folk.

– Når lokal ungdom gjør parken i stand, så ødelegger de den ikke etterpå. De får et eierskap til nærområdene. De passer på at andre ungdommer lar plantene stå i fred, sier arbeidsleder Ivar Røe.

Entusiastisk forteller Røe om lærere som gir tilbakemelding om at elever som har arbeidet hos Bydelsrusken svært ofte får et løft på skolen etterpå.

– Jeg tror og håper det er fordi vi setter krav til ungdommene. De møter ukjente arbeidsoppgaver som de løser. Det gir ungdommene selvtillit og mestringsfølelse, som de tar med seg videre på skolen og i livet, sier Røe.

Røe har selv kjent på utenforskap.

– For ti år siden fikk jeg en sjanse til å komme inn i arbeidslivet igjen via et arbeidstreningsprogram på Kampen gjenbruksstasjon. Derfra kom jeg til bydelsrusken. Da den tidsbegrensede kontrakten gikk ut, fikk jeg jobb som selger hos Gresvig. Det var gøy, men ikke så interessant som å arbeide med mennesker som arbeidsleder hos Bydelsrusken på Grünerløkka. Heldigvis ble det en stilling ledig, og jeg fikk komme inn her på nytt.

Utfører viktige oppgaver

– Her hos oss får du ikke bare lære de skrevne reglene, men også de uskrevne som gjelder på en arbeidsplass. De uskrevne reglene om hvordan du oppfører deg mot kunder og kolleger, er viktige å kunne, sier arbeidsleder Røe.

Arbeidet ungdommene utfører er reelle oppgaver.

– Vi finner ikke på arbeid. Vi har masse vedlikeholdsarbeid i bydelen. Vi planter ut, dyrker, setter i stand og reparer. Folk som trodde de ikke klarte å jobbe, oppdager at de kan klare å gjøre en god jobb sammen med oss, sier avdelingsleder Nesheim.

I løpet av et år går rundt 140 ungdommer gjennom tilbudene Jobb etter skoletid og Jobb på lørdag. Oppstart for året er i februar. Ungdommene rekrutteres ofte gjennom skolekontakter. Noen henvender seg også direkte til Bydelsrusken. Ungdommene er fra 15 år og oppover. Bydelsrusken har ekstra gode resultater med unge, enslige asylsøkere.

Huset til Bydelsrusken er der ungdommene møtes før arbeidsdagen. Foto: Anders Høilund
Huset til Bydelsrusken er der ungdommene møtes før arbeidsdagen. Foto: Anders Høilund

Jobb etter skoletid

Prosjektet Jobb etter skoletid har blitt svært godt mottatt av bydelen.

– Vi som jobber her, sitter inne med mye realkompetanse fra eget liv. Det hjelper. Vi tilbyr dem jobb. En ekte jobb, hvor de også tjener penger. Det var en som kom til meg for å takke for jobben hos Bydelsrusken. Pengene som ble tjent, gjorde at hele familien for første gang fikk råd til å reise på ferie. Jeg blir rørt av sånt, forteller arbeidsleder Røe.

– Ungdommene ser hvordan innsatsen deres bokstavelig talt gir frukter, og veien fram til en varig yrkeskarriere åpenbarer seg. Flere får interesse for arbeidsoppgavene de utfører i Bydelsrusken, sier Røe.

Røe forteller at han, foruten å være arbeidsleder hos Bydelsrusken, bemanner miljøstasjonen i Sofienbergparken og er litt rådgiver og litt kjøkkenarbeider.

– Som tidligere selger, forstår jeg at det er viktig å være hyggelig og blid i møte med kundene. Kundebehandling og selve møtet med folk, er nok min sterkeste side, smiler han.

Ikke bare for ungdom

Bydelsrusken Grünerløkka har ikke bare tilbud til ungdom. Gjennom et samarbeid med NAV Grünerløkka rekrutteres folk inn til Nesheims og Røes arbeidslag.

– Jeg må fortelle deg, sier Røe, og lener seg framover. Så leter han litt etter ordene, før han fortsetter. Det var en kar som kom til oss. Han hadde nærmest gitt opp å kunne klare en skikkelig jobb igjen.

– Sammen med arbeidsgjengen her, kom arbeidslysten og etter hvert livslysten tilbake. Fyren jeg snakker om så ikke på seg selv som en utgiftspost lenger, som en byrde for samfunnet. Slikt er virkelig inspirerende for oss å oppleve, fortsetter Røe.

Bydel Grünerløkka ønsker å utvide prosjektet med ungdomsjobber og er svært interessert i å komme i kontakt med arbeidsgivere som vil sysselsette våre ungdommer, både i sommer og i deltidsjobber gjennom året. Alle jobber er av interesse.

– Våre ungdommer er gode arbeidstakere og har mye jobblyst og entusiasme! Bydelen har blant annet, i samarbeid med Barista school, kurset ungdommer i baristafaget. Disse ungdommene er svært interessert i å få arbeid på en kafé eller et bakeri. Er du arbeidsgiver og har en jobb å tilby? Kontakt ungdomsjobbkoordinator Marianne Borgan på tlf. 416 40 561.