Bydel Frogner informerer

Azita Radpey (til v.) og Ida Pedersen ønsker å slippe til alle gode krefter med gode ideer til hvordan folkehelse- og frivillighetsarbeidet kan bli bedre i bydel Frogner.
Azita Radpey (til v.) og Ida Pedersen ønsker å slippe til alle gode krefter med gode ideer til hvordan folkehelse- og frivillighetsarbeidet kan bli bedre i bydel Frogner.

Til deg som bor i Bydel Frogner - Vi trenger å høre dine innspill

– Nå kan du komme med dine innspill til hva bydel Frogner skal fokusere på i den nye folkehelse- og frivillighetsplanen. Hva er viktig for deg?

Publisert

Bydel Frogner er i ferd med å lage sin plan for folkehelse og frivillighet for de neste fire årene. Her trenger bydelen hjelp fra deg. Hva er utfordringene i hverdagen? Hvordan er det å bo i bydelen? Hva trenger du i nærmiljøet?

Trykk på bydelens spørreundersøkelse her.

Det er mange ulike faktorer som påvirker helsen til befolkningen i bydelen; trivsel, trygghet, oppvekst, levekår, møteplasser, sosiale forhold, nærmiljøet. Folkehelse handler om helsefremmende og forebyggende arbeid i alle ledd – bydelen er opptatt av hvordan innbyggerne våre har det.

Hovedmålet for folkehelsearbeidet i Oslo er at «Innbyggerne opplever god helse og trivsel, uavhengig av hvem de er og hvor de bor i Oslo».

– Vi ønsker å lytte til bydelens innbyggere for å i større grad kunne sette i gang tiltak som imøtekommer de faktiske behovene, sier folkehelsekoordinator Ida Kristin Pedersen og frivillighetskoordinator Azita Radpey.

Her fra bydelsdagen i 2019, som ble til på initiativ fra bydelens innbyggere.
Her fra bydelsdagen i 2019, som ble til på initiativ fra bydelens innbyggere.

Hvordan kan bydelen bli bedre

Sist bydelen laget en plan for folkehelse- og frivillighetsarbeidet var for fire år siden. Også da inviterte bydelen folk til å komme med sine forslag. Innspill fra innbyggerne den gang var blant annet flere møteplasser, ungdomsklubb, seniorsenter, lokaler for frivilligheten, uformelle samlingslokaler og en bydelsdag.

Flere av innspillene, har blitt realisert. Bydelen har blant annet gjennomført bydelsdag i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Og ny tilskuddsordning har blitt etablert, der barn i lavinntektsfamilier kan få tilskudd for å delta i fritidsaktiviteter

– Det er ikke bydelens ansatte som skal bestemme hva innbyggerne trenger. Målet med invitasjonen er å høre med innbyggerne hva vi kan gjøre for at bydelen skal bli et bedre sted å bo i.

Azita Radpey og Ida Pedersen inviterer folk til å bidra med sine forslag til hvordan bydelen kan tilrettelegge for innbyggerne i hverdagen.Foto: Vegard Velle

Ulike behov

– Vi trenger å vite hva innbyggerne oppfatter som utfordringer i nærmiljøet, hva de synes er fint og fungerer bra. Dette er selvsagt forskjellig fra delbydel til delbydel og fra innbygger til innbygger.

Folkehelseloven sier at folk skal medvirke i saker som angår folkehelse.

Azita Radpey og Ida Pedersen inviterer folk til å bidra med sine forslag til hvordan bydelen kan tilrettelegge for innbyggerne i hverdagen.
Azita Radpey og Ida Pedersen inviterer folk til å bidra med sine forslag til hvordan bydelen kan tilrettelegge for innbyggerne i hverdagen.

– Frivillighet skaper mestringsfølelse

– Frivillighet skaper mestringsfølelse, som gir bedre selvopplevd helse og velvære, sier Ida Pedersen.

– Bydelen har signert en samarbeidsavtale med Frivillighet Norge om en helhetlig frivillighetspolitikk. Denne avtalen er en del av plan for folkehelse og frivillighet 2018-2021, og skal nå rulleres for en ny planperiode på fire år, sier Azita Radpey.

De to håper at mange har lyst til å gi innspill til hvordan det kan bli enda bedre å være innbygger i bydel Frogner ved å besvare den digitale spørreundersøkelsen under. Spørreundersøkelsen er anonym og tar ca. 3 minutter å svare på.

Kom med dine meninger om folkehelse- og frivillighetsarbeidet i bydelen!

Klikk på spørreundersøkelsen her.

Frist til å komme med innspill til folkehelse- og frivillighetsplanen er 1. juni. Det er også mulig å sende innspillene sine direkte til e-postadressen: [email protected]

Powered by Labrador CMS