Bydel Frogner informerer

Frvillighetskoordinator Ingrid Bergande (til venstre) og folkehelsekoordinator Ida Pedersen, i Bydel Frogner, gleder seg til å se hvem som vil bli nominert til årets tolkehelse- og frivillighetspris.
Frvillighetskoordinator Ingrid Bergande (til venstre) og folkehelsekoordinator Ida Pedersen, i Bydel Frogner, gleder seg til å se hvem som vil bli nominert til årets tolkehelse- og frivillighetspris.

Hvem skal få årets folkehelse- og frivillighetspris i bydel Frogner? Kom med forslag

Med folkehelse- og frivillighetsprisen ønsker Bydel Frogner å løfte frem alt det gode frivillige arbeidet som gjøres i bydelen. Nå kan du sende inn forslag på hvem du mener skal få folkehelse- og frivillighetsprisen 2020.

Publisert

Prisen skal være et synlig bevis på helsefremmende og forebyggende lokal innsats. Den tildeles noen som har gjort en særskilt god frivillig innsats for folkehelse- og frivillighetsarbeidet i bydelen.

I fjor var første gang prisen ble delt ut. Prisen gikk da til elever og lærere i valgfaget «Innsats for andre» i 10. klasse ved Majorstuen skole. Elevene hjalp de eldre på Majorstuen Seniorarena med dataveiledning. For eksempel viste de seniorene hvordan å sende en sms eller sette opp en personlige Facebook-side.

– Vi ønsker å synliggjøre den gode innsatsen frivilligheten gjør hver dag. Vi håper også at prisen inspirerer andre til å gjøre en frivillig innsats i lokalmiljøet, sier frivillighetskoordinator Ingrid Bergande.

Hvem kan nomineres?

Lag, foreninger, organisasjoner, sammenslutninger, stiftelser, virksomheter og grupper kan nomineres. Enkeltpersoner kan ikke nomineres.

Kandidatene vurderes ut ifra om deres innsats

Ingrid Bergande (til v) og Ida Pedersen oppfordrer folk om å kåre organisasjoner til folkehelse- og frivillighetsprisen.
Ingrid Bergande (til v) og Ida Pedersen oppfordrer folk om å kåre organisasjoner til folkehelse- og frivillighetsprisen.

Det kan være tilstrekkelig å innfri enkelte av punktene for å komme i juryens betraktning.

Årets frist for å nominere kandidater er den 11. november.

Skaper tilhørighet

– I tiden som har vært nå, med korona, har det frivillige arbeidet vært veldig viktig. Det frivillige arbeidet bidrar også til å skape lokal tilhørighet og engasjement, understreker Bergande.

– Frivillig arbeid er bra for folkehelsen. Det er positivt for både den enkelte og lokalmiljøet som helhet. Det kan for eksempel være å gjøre et gatetun fint, motvirke ensomhet hos andre eller drive sykkelverksted, korps eller leksehjelp, sier folkehelsekoordinator Ida Pedersen.

Veldig spente

Prisen deles ut av lederen av bydelsutvalget i Frogner bydel, Jens Jørgen Lie. Vinneren offentliggjøres den 5. desember, på Frivillighetens dag. Prisvinneren får 10.000 kroner og et innrammet diplom.

I juryen for å velge en vinner sitter representanter fra Eldrerådet, Ungdomsrådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og to lokalpolitikere i bydel Frogner.

– Vi er veldig spente på hvem som nomineres. Og håper det kommer inn minst like mange søknader som i fjor.

Slik nominerer du

For å nominere, send en epost med din begrunnelse til [email protected]. Merk eposten med “Kandidat til folkehelse- og frivillighetspris”. Fristen for å nominere din kandidat er 11. november 2020.

Hva du må ha med i begrunnelsen

  • Fullt navn på laget, foreningen, organisasjonen, sammenslutningen, stiftelsen, virksomheten eller gruppen du nominerer.
  • Hvorfor syns du at din kandidat fortjener å vinne.

Mer informasjon, ligger her.

Powered by Labrador CMS