Rusken informerer

Rusken har engasjert nesten 200 000 i Oslo til å rydde denne våren. Her fra Elverusken i Alnaelva.

Ruskenåret 2022: Tusenvis av Oslofolk bidro til disse tre ryddeprosjektene

Ruskenåret har gledelig bestått av mye rydding og prosjekter med tusenvis av engasjerte Oslofolk. Vi velger her ut tre prosjekter vi gjerne vil fortelle mer om.

Publisert

De tre prosektene vi vil trekke frem er styrket ryddeinnsats i Oslo sør, dyrekampanje for barna og gule duker på kommunale flater.

Vårrusken-kontor i Oslo Sør

I år har vi gitt et ekstra ryddetilbud til beboerne i Oslo sør - nemlig et helt eget Vårrusken-kontor på Mortensrud.

I samarbeid med Områdeløft i Oslo sør og bydel Søndre Nordstrand ansatte vi to lokalt bosatte til å drifte kontoret i tre måneder. Leila og Aylin sørget for at påmeldte til Vårrusken i området fikk ryddeutstyr.

Leila og Aylin fra Mortensrud sørget for økt ryddeengasjement i sin bydel våren 2022.

De besøkte i tillegg 24 barnehager og 9 skoler i bydelen, og fikk sameier og borettslag med på vårens ryddedugnad.

Rundt 1700 mennesker ble med på rydding gjennom Vårrusken i bydel Søndre Nordstrand. Rusken har merket effekten av dette også i høst - med mange forespørsler fra området om ryddeutstyr. Les gjerne rapport fra dette prosjektet på Ruskens nettsider.

Dyrekampanje for barna

Barna er en stor og viktig del av Vårrusken. I år utgjorde de nesten 70 000 av de påmeldte. Vi ville gi barna en større forståelse for at ryddingen de gjør er viktig for mange i byen vår. Vi valgte å fokusere på dyrene i Oslo, og la barna bli bedre kjent med dyrene som bor i deres nærområde.

Kampanjen "Våre skjulte naboer" har lært barna om dyrene i Oslo, og hvorfor rydding er så viktig for at både dyr, natur og mennesker i Oslo skal ha det bra.

Kampanjen “Våre skjulte naboer” presenterte 13 dyr man finner i Oslo. Gjennom pedagogisk materiell lærte barna hvor dyrene lever i byen, og hvordan forsøpling kan påvirke dem.

I tillegg inviterte vi til arrangementer som ble avholdt i parker. Her fikk barna gjennomføre aktiviteter. Omtrent 2000 barn deltok på disse arrangementene. Vi kommer til å avholde arrangementene igjen i 2023, med enda flere arrangementer. Alt materiell er tilgjengelig på Ruskens nettsider.

Gule duker for å belyse søppelkassene

Et siste tiltak vi vil dele er de gule dukene. Vi har brukt kommunens egne flater for å nå flest mulig med vårt budskap; løsningen er å bruke søppelkassa.

Ren kjærlighet til Oslo - 200 søppelkasser i sentrum fikk gul duk en måned i høst.

I badesesongen juni-august monterte vi opp gule duker på livreddertårnet på Sørenga. Her fikk badende en påminnelse med budskapet “Ikke bad i søppel - bruk søppelkassa.” Dukene hang oppe i 3 måneder og kan gjenbrukes til neste år.

I oktober ble gule duker rundt søppelkassene gjentatt. 200 søppelkasser i sentrum fikk montert duk med 4 ulike budskap, som belyser forsøplingsutfordringer som matrester, take-away emballasje og snus og sneip.

Takk for et år med høyt ryddeengasjement

Vi ønsker å takke absolutt alle som rydder og bruker søppelkassene i Oslo. Når andre ser at noen rydder vil det påvirke dem til å bli mer oppmerksomme.

Vi vil også oppfordre til å bli med på neste års Vårrusken, som åpner for påmelding 1. mars. All info ligger på Ruskens nettsider: rusken.no/varrusken

Til slutt vil vi ønske en riktig god jul og et feiende flott nyttår.
Hilsen fra Ruskensekretariatet.

Gule duker på Sørenga påminnet badende om å kaste søppelet sitt gjennom hele badesesongen.
Powered by Labrador CMS